Kartepe Site Yönetimi

Kartepe Site Yönetimi  | İnsan nüfusunun gün geçtikçe arttığı çağımızda şehirler de buna paralel olarak gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyümenin büyük bir bölümünü ise meskenler ve Site yerleşkeleri oluşturmaktadır. Gerek küçük ölçekli gerekse büyük ölçekli bu siteler içinde barındırdığı nüfus yoğunluğu nedeniyle tıpkı mahalle ve köyler gibi yerel bir yönetim modeli ile idare edilmeye muhtaçtırlar. İşte bu nedenledir ki en küçük bir apartmanın dahi binanın ihtiyaçlarını belirleyen, problemlerine çözüm yolları arayan, gelişimine yönelik fizibilite çalışmaları yapan ve rutin masraflarının bina sakinlerine pay edilerek adaletli bir şekilde temin edilmesini ve ödemelerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayan “yöneticileri” vardır. Bahsi geçen apartmanlara nazaran bazen onlarca kat nüfusu barındıran sitelerde ise sadece bir yönetici değil bambaşka bir “yönetim” modeli olmazsa olmazlardandır.

Kartepe Site Yönetimi

Bu ihtiyacı en yoğun şekilde yaşayan ilçelerden biri de Kocaeli Kartepe’dir. Kocaeli Kartepe Site Yönetimi ihtiyacını canlı bir organizmanın yaşamsal aktivitelerini yerine getirmek için duyduğu gereksinimlere benzetebiliriz. Zira siteler de büyüyen, gelişen ve bu oranda da ihtiyaçları olan yapılardır. Kartepe Site Yönetimi modeli halihazırda daha çok Site içerisinde ikamet edenlerin oy birliği ile yine sitede ikamet edenlerden yönetim kurulunu oluşturmak ya da bu sorumluluk için profesyonel hizmet veren şirketlerden yararlanmak şeklinde olmaktadır. Kartepe Site Yönetimi için profesyonel Site yöneticilerinden hizmet almak isteyen kişilerin ise ilk yapması gereken, bu alanda hizmet veren şirketlerin detaylı bir şekilde araştırılması şeklinde olmalıdır.

Site Yönetimi, gerek az haneli sitelerde gerekseçok haneli sitelerde son derece zor ve sorumluluk gerektiren bir görev olmaktadır. Çünkü sitelerin Yönetimi birçok alt maddeden oluşmaktadır. Bu alt başlıkların içerisinde temizlik, güvenlik, hukuki ve mali işlemler gibi hem sürekliliği olan hem de yasal sorumlulukları olan görevler yer almaktadır. Kocaeli Kartepe Site Yönetimi denince akla ilk gelen profesyonel Site Yönetimi şirketlerinden birisi de 8 yıllık tecrübesiyle Turkuaz Site Yönetimi olmaktadır.

Turkuaz Site Yönetimi’ni Tanıyalım…

Kocaeli ilinde hizmet veren Turkuaz Site Yönetimi, binaların, sitelerin ve apartmanların yönetim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş olan bir şirkettir. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en doğru şekilde cevap verme becerisine sahip olan bir şirket olan Turkuaz Site Yönetimi müşterilerinin yönetim ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sitenin marka değerini ve dolayısıyla menkullerin de değerlerinin artması için de çalışmaları bulunan kurumsal bir şirkettir.

Neden Site Yönetimine İhtiyaç Duyulmaktadır?

İnsanların profesyonel Site yönetimlerini tercih etmelerinde ki en önemli sebepleri şunlar olmaktadır:

 • Komşular arasında ki sorunların en aza indirilmesi,
 • Site ve apartmanların ortak yaşam alanlarının bakımlarının düzenli bir şekilde gerçekleşmesi,
 • Doğal afetlerde ivedilikle yapılacaklar listesinin hazırlanması ve gerekli tedbirlerin en iyi şekilde alınması,
 • Yaşanılan alanın ve çevresinin güvenliğinin sağlanması ve olası tehditlere karşın gereken tedbirlerin alınması,
 • Site ve apartmanların bütçelerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi,
 • Sitelere giren ziyaretçilerin kayıtlarının tutularak güvenliğin sağlanması,
 • Arızaların en kısa süre içerisinde giderilmesi,
 • Düzenli bakım işlemlerinin yapılması,
 • Şirket bünyesinde hukuki konularda danışılacak bilgili ve tecrübeli kişilerin bulunması,
 • Hukuki bütün gerekliliklerin eksiksiz ve ihmale mahal verilmeyecek tarzda yerine getirilmesi.

Turkuaz Site Yönetiminin Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Günümüzde maalesef bir çok Site yönetim şirketli sadece belli alanlarda uzmanlaşmaktadır. Oysa Site ve bina Yönetimi son derece komplike bir yönetim becerisi gerektirmekte ve her şirket hizmetlerin hepsini sağlayamamaktadır. Belki de sektördeki bu boşluğu giderebilmek adına 8 yıl önce faaliyetlerine başlayan Turkuaz Site Yönetimi ise bir sitenin veya apartmanın ihtiyacı olan bütün yönetimsel süreçleri üstlenebilmektedir. Bu hizmetlerini ise özetle şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Site Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Bazı Site ve apartmanlar kendi yönetimlerine sahip olmasına rağmen bu hizmetin zorluğunu ve ağırlığını hissederek profesyonel yardım almak istemekte ve böylece Site Yönetimi ve danışmanlık hizmetlerine başvurmaktadır. Çünkü Site ve apartman yönetiminde birçok yasal sorumluluklar bulunmaktadır. Bunların altından kalkmak ise her zaman kolay olmamaktadır.

Profesyonel Site yönetiminin devreye girdiği durumların başında ise sitelerin kanunlara uygun yönetilememesi sebebi ile cezai işlemlerin uygulanması olmaktadır. Bu yönetimlere en çok ihtiyaç duyulan ikinci durum ise mali sorumluluklar konusunda olmaktadır. Site ve apartmanların mali sorumluluklarının alanı son derece geniş olmaktadır. Bunların içerisinde ki belli başlı kalemler içerisinde aidatlar, faturalandırmalar ve bütçelendirme olmaktadır.

Turkuaz Site yönetiminin danışmanlık ve Site Yönetimi açısından verdiği hizmetleri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır;

 • Site ve apartman sakinleri tarafından yapılan ödemelerin kayıt defterlerine kaydedilmesi,
 • Alım-satım işlemlerinde gerekli olan fatura işlemlerinin yapılması,
 • Gelir ve giderlerin kanuna uygun olarak muhasebeleştirilmesi,
 • Yıllık faaliyet raporlarının sunum şekline dönüştürülerek Site ve/veya apartman yönetim kuruluna sunulması,
 • Site ve apartman sakinleri arasında yaşanması muhtemel hukuki anlaşmazlıklarda devreye girerek çözüm yollarının araştırılması,
 • Bahsi geçen anlaşmazlıkların kurallara uygun olarak çözülmesi,
 • Genel kurul tarafından alınan kararların usulüne ve hukuka uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Genel kurul tarafından alınan kararların uygun bir şekilde kaydedilmesi,
 • Site ve apartmanların borç ve alacaklarının kanunlara uygun olarak ihtarnamelerinin ve takiplerinin yapılması,
 • Yönetim kurulu kararı ile alınması kararlaştırılan mal ve hizmetlerin en uygunu ve en kalitelisini temin etmek,

Kartepe Site Yönetimi alanında yukarıda sayılan tüm konular hakkında yardıma ihtiyacı olan Site ve apartman yönetimlerine danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Güvenlik Hizmetleri | Kartepe Site Yönetimi

Güvenlik insanoğlu var olduğu günden bu yana en hayati önem arz eden konuların başında yer almaktadır. Bu durum özellikle apartman, Site ve rezidans gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bu sebeple de Site güvenliği de Site yönetiminin faaliyet ve hizmet alanları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenlerle başta güvenlik kameraları ve güvenlik elemanları olmak üzere güvenliğin sağlanması için birçok önlem alınmaktadır.

Site ve apartmanların güvenlikleri genellikle güvenlik hizmeti sağlayan şirketler tarafından sağlanmaktadır. Bu şirketlerin bünyesinde yer alan güvenlik görevlilerinin gerekli sertifikalara sahip olmaları son derece önemlidir. Güvenliği sağlayacak personel sayısı ise sitelerin büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Sitelerin güvenliğini sağlamakla görevli olan kişilerin görevleri ise şunlar olmaktadır:

 • Sitelere giriş çıkış yapan araç ve yayaların kayıtların tutulması ve kontrolünün sağlanması,
 • Site alanının genel asayişinin sağlanması ve bunun için gerekli kontrollerin yapılması,
 • Gelen ve giden ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak,
 • Güvenlik tehdidi oluşturabilecek olaylarda ilk müdahalenin yapılması,
 • Güvenlik kameralarının takibinin yapılması ve kayıtların gerektiği şekli ile saklanması,
 • Kayıtların gerekli olması durumlarında kolluk kuvvetlerine verilmesi,
 • Olası vukuatlarda tutanakların tutulması,

Kartepe profesyonel Site Yönetimi denince ilk akla gelen şirket olan Turkuaz Site Yönetimi, hizmet verdiği müşterilerine güvenlik hizmetlerini de sunmaktadır. Güvenlik konusunda verdiği hizmetler ise şunlar olmaktadır:

 • Güvenlik personelinin eğitimini sağlama,
 • Güvenlik personellerinin iş yerlerinde bulunan ihtiyaçlarının düzenli şekilde temin edilmesi,
 • Güvenliği sağlamak için kullanılan teknolojik ekipmanlarının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Güvenlik kameralarının temin edilmesi, bakım, onarım  ve takibinin yapılması ve kayıtların gerektiği şekilde saklanması,

Muhasebe İşlemleri | Kartepe Site Yönetimi

Siteler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları nezdinde işletme statüsünde olmaktadır. Bu sebeple de mali kayıtların kurallarına uygun bir şekilde tutulması gerekmektedir. Diğer bir yandan Site içerisinde çalışanların resmi işlemlerinin yapılması da yine Site Yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden olmaktadır. Tüm bunların yanında aidat ödemelerinin düzenli olarak takip edilmeleri de yine yönetimin görev tanımına dahil olmaktadır.

Site yönetimleri tüm bu mali işlemleri ve daha fazlasını takip etmek ve kayıtlarını yapmakla yükümlü olmaktadır. Site yönetiminin muhasebe yükümlülükleri ise şunlar olmaktadır:

 • Site içerisinde çalışan hizmet elemanlarının SGK (Sosyal Güvenlik ve Sigorta) işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Yıllık periyodlar ile Site çalışanları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi,
 • İş ve işçi güvenliği ile ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesi,
 • Site üyelerinin aylık olarak ödemesi gereken aidatların takibinin ve kayıtlarının yapılması,
 • Ortak alanlara ait olan giderlerin temini,
 • Gerekli ödemeleri yapmayan Site üyelerine hatırlatmaların yapılması,
 • Yapılan harcamaların faturalandırılması ve muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması,
 • Muhasebe işlemlerinin belgelendirilmesi,

Tüm bu işlemlerin ve daha fazlasının yetkin olmayan kişiler tarafından tutulması son derece zor olmaktadır. Bu sebeple sitelerin yönetimlerinde muhasebeleri için yardıma ihtiyaçları olmaktadır. Turkuaz Site Yönetimi, müşterilerine bu konularda da yardım etmektedir. Şirketin müşterilerine verdiği hizmetler şunlar olmaktadır:

 • Müşterileri olan sitelerin yönetim kurullarına muhasebe kayıtlarının güvenliğini kanıtlamak açısından yapılan her işlemin kaydının tutulması,
 • Sitelerin sahip olduğu alacak ve borç bilgilerinin güncel halde tutulması,
 • Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kayıtlarının güvenli bir şekilde saklanması,
 • Site alacaklarının zamanında temininin sağlanması ve borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesi

Hukuki Destek | Kartepe Site Yönetimi

Site yönetimlerinin hukuki destek ihtiyaçları son derece fazla olabilmektedir. Çünkü sitelerde hem insanlar arasında ki ilişkilerin düzenlenmesinde hem de yönetim aşamasında hukuki bilgilere sıklıkla başvurulmaktadır. Site yönetiminin hukuki detaylarını yeterince bilmeyen kişilerde bu sebeple yönetimde oldukları süre içerisinde hukuki konularda hatalar yapabilmekte ve yardıma ihtiyaç duyabilmektedirler. Site yönetimlerinin sorumlu oldukları hukuki konular ise şunlar olmaktadır:

 • Site yönetimlerinin genel kurul toplantı tarihlerini belirlemek,
 • Sorumluluklarını yerine getirmeyen Site sakinlerine yönelik gerekli hukuki işlemlerin başlatılması ve takip edilmesi,
 • Yapılan harcamaların kanun hükümlerine uygun olarak ibraz edilmesi,
 • Toplantı tarihlerinin belirlenerek Site sakinlerine bildirilmesi,
 • Gerektiği durumlarda Site sakinlerine bilgilendirme ve duyuru amaçlı olarak çeşitli iletişim kanallarının oluşturulması (SMS, Whatsapp vb) ve bu anlamda da teknolojinin yakinen takip edilmesi,
 • Site içerisinde bulunan kat maliklerinin sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediklerinin kontrolünün sağlanması,
 • Gereken mali yeterlilikleri ve yükümlülükleri yerine getirmek,

Site Yönetimi olarak sorumluluk alanına giren vergilerin ödenmesi ve takiplerinin yapılması,

Tüm bu görevleri yerine getirmek,Kartepe Site Yönetimi alanında profesyonel destek almak isteyenler ve hukuki alt yapısı bulunmayanlar için zorlayıcı ve zaman alıcı olmaktadır. Bu sebeple Turkuaz Site Yönetimi hukuki danışmanlık hizmetini de müşterilerine sunmaktadır. Firmanın müşterilerine sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri şunlar olmaktadır:

Genel kurul toplantılarının yerine getirilmesi ve bu toplantıların tarihlerinin Site sakinlerine duyurulması,

 • Site yönetim kurullarının oluşturulması,
 • Site yönetiminin yapması gereken gerekli prosedürlerin takibinin ve işlemlerinin yapılması,
 • Rutin olarak yapılması gereken işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi,
 • Hukuki yollara başvurulması gereken konular üzerine danışmanlık hizmetinin sağlanması,

Bakım ve Onarım Hizmetleri | Kartepe Site Yönetimi

Mimari yapılar ne denli eşsiz bir mühendislik ve titiz işçilikle inşa edilirse edilsinler tabii bir ömürleri ve aşınma süreleri bulunmaktadır. Hem dış etmenler hem de malzemelerin özellikleri dolayısıyla binalar ve ortak kullanım alanları zamanla bakıma ihtiyaç duyacak hale gelmektedir. Yapılan bu bakımlar ise binaların ömürlerinin uzatılması için son derece önemli olmaktadır.

Müstakil evlerde bakım ve onarım işleri ev sahipleri tarafından gerçekleştirilirken Site ve apartman gibi toplu yaşanılan alanlarda ortak kullanım alanlarının bakımlarının ve tamirlerinin yapılması daha karmaşık bir hal almaktadır. Özel alanlardan ortak alanlara kadar yapılması gereken tadilat, bakım ve onarım işlemlerinin yapılması işleri Site ve apartman yönetimlerine düşmektedir.

Sitelerde yapılması gerekli olan ya da planlanan bakım ve onarımlarının Site sakinlerinin ortak kararı ile yapılması gerekmektedir. Ancak onay alındıktan sonra bu işlemleri yapmak mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda ise onarım işlemlerinin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda Site yönetiminin insiyatif kullanması gerekmektedir. Site ve apartmanlarda yapılan bakım ve onarımlar ise şunlar olmaktadır:

 • Asansörlerin bakım ve kontrollerinin yapılması,
 • Ortak alanlarda kullanılan aydınlatmaların bakım ve onarımları,
 • Çatı ve ekipmanlarının bakım ve onarımı,
 • Alt yapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar,
 • Ortak uydu sistemlerinin bakım ve onarımları,
 • Binaların iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımları,

Sitelerin ortak alanlarındaki tüm bu elemanların bakımlarının ve onarımlarının yapılması ise son derece önemli olmakla birlikte Site yönetiminin yetkisi altında bulunmaktadır. Turkuaz Site Yönetimi de gerekli olan tüm bu bakım ve onarım işlemlerini, belirlenmiş bir takvime göre profesyonel iş ortakları ile yürütmektedir.

Peyzaj Ve Çevre Düzenleme Hizmetleri | Kartepe Site Yönetimi

Yaşanılan sitelerin doğa ile iç içe ve estetik bir şekilde dizayn edilmesi sitenin marka değerini arttıran ve sitede yaşayanların yaşam kalitesine katkıda bulunan bir unsurdur. Turkuaz Site Yönetimide bu bilinçle  hem kendi personeli ile hem de dışarıdan hizmet alma yöntemine başvurarak müşterilerin istedikleri peyzaj ve çevre düzenlemelerini yerine getirmekte ve bunların bakımlarını yapmaktadır. Böylelikle Kartepe Site Yönetimi konusunda bilgi ve yardım almak isteyenler için en büyük yardımcı konumunda olmaktadır.

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Siteler için profesyonel temizlik hizmetleri de çok önemli bir konudur. Çünkü günümüzde insanlar evlerinin dışarısında kalan alanların temizliği ile ilgilenmemektedir. Diğer bir yandan siteler kalabalık ortamlar oldukları için temizlikleri daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca bir yandan bazı Site sakinleri evlerinin temizlenmesi için de profesyonel hizmetlerden yararlanmak istemektedir. Turkuaz Site Yönetimide vizyoner yaklaşımı, eşsiz hizmet kalitesi ve kurumsal yapısı ile müşterilerinin tüm bu ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakta ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

1 Yorum

Comments are closed.