Site Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri

Site Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri | Siteler kanunen sorumlu işletmeler gibidir. Site ve rezidans gibi toplu yaşamlar alanlarında birçok farklı mali ayrıntı bulunuyor. Site yönetimleri eski zamanlara göre günümüzde daha fazla mali sorumluluk altına giriyor. Site içerisinde çalışanların sosyal güvenlik kurumları işlemlerinden, aylık aidatların ödenmesine değin birçok iş ve işlem mali yönden Site yönetimlerinin sorumluluğu altında yer alıyor. Buna muhasebe aidat takip dahil.

Site Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri

Site yönetimleri gerektiğinde mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve rutin muhasebe işlemlerini yapmak ve takip etmekle yükümlü oluyorlar.  Muhasebe aidat takip, Site çalışanlarının primlerinin ödenmesi ve diğer yönetsel işlerinin gerçekleştirilmesi, Site ortak yaşam alanlarıyla ilgili gerekli muhasebe kayıtlarının tutulması, yatırılması gereken vergilerin zamanında yatırılması Site yönetimlerinin görevleri arasında yer alıyor.

Herkes Muhasebe Kaydı Tutabilir mi?

Site Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri | Yapılan iş ve işlemleri muhasebeleştirme sıradan, bu işin eğitimini almayan kişilerin yerine getirmekte zorlanacağı işler arasında. Muhasebe defterlerinin tutulması, muhasebe işlemleri için gerekli yazılım, programların temini ve kullanılması, tutulan muhasebe kayıtlarının yedeğinin düzenli bir şekilde alınması, aylık ve yıllık muhasebe ile ilgili kanuni bildirimlerin gerekli yerlere yapılması, muhasebeleştirme ile ilgili işlemler dahilinde yer alıyor.

Özellikle çok sayıda dairenin bulunduğu, hizmet alım satımı, demirbaş alım satımı gibi iş ve işlemlerin çokça yapıldığı Site ve apartman tarzı toplu yaşam alanlarında bu türden muhasebe kısmı da olan işleri takip etmek oldukça zor ve zahmetli hale geliyor. Bu nedenle günümüzde kişi sayısı çok olan toplu yaşam alanlarında Site yönetimleri bu hizmetleri profesyonel hizmet sağlayıcılardan temin ediyor.

Muhasebe Hizmetleri Neleri Kapsıyor?

Muhasebe aidat takip vb. işlemleri aslında sadece bunlar ile sınırlı değil. Bunların yanı sıra özellikle sürekli ve dönemsel hizmet personeli çalıştırılan toplu yaşam alanlarında bu personeller ile ilgili de birçok işlem yapılıyor.

Hizmet personelinin sosyal güvenlik sigortası kapsamında işlemlerinin yerine getirilmesi, yıllık olarak personel ile ilgili işlemlerin takibi ve kontrolü gibi birçok husus Site Yönetimi muhasebe hizmetleri kapsamına giriyor. Özellikle son yıllarda iş ve işçi güvenliği ile ilgili devletçe alınan kararlar ve uygulamaya yönelik kanunların çıkarılmasıyla, dışardan temin edilen hizmet personeliyle ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmek, adına muhasebe hizmetinden faydalanmak gerekebilir.

Site Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri | Muhasebe işlemleri bu anılan hizmetlerin yanında Site üyelerinin aylık aidatlarının takibi, ortak gider masraflarının temini, temin edilemeyen ödemeler konusunda üyelere gerekli hatırlatmaların yapılması, yapılan harcamaların hangi zaman zarfında hangi kalemlerde olduğunun muhasebeleştirilmesi gibi kısımları da kapsıyor.

Sonuçta Site yönetimleri Site sakinlerine hesap vermek zorunda olan yönetimler. Hesap vermenin birinci koşulu da belgeye dayalı çalışmak ve işlemleri belgelendirmek. Muhasebe birimleri ve muhasebe hizmetleri yapılan iş ve işlemlerin mali yönden belgelendirilmesine ve yapılan her işin faturalandırılmasına hizmet ediyorlar. Böylelikle Site yönetimleri Site sakinlerinden toplanan aidatların ve avansların nerelere ne şekilde harcandığını belgeleri ile sunarak şeffaf bir yönetim örneği ortaya koyuyorlar.

Ayrıca mali yönden geçmişe dönük takip ve kontrol işlemlerinde de muhasebe defterleri ve kayıtları önemli bir yer tuttuğundan günümüzde birçok Site, bina apartman Yönetimi bu hizmetleri profesyoneller eli ile gerçekleştiriyorlar.

Muhasebe İle İlgili İşlemlerde Bize Güvenin

Firmamızın sunduğu muhasebe aidat takip hizmetleri ile Site yönetimlerini tek başına altından kalkamayacağı işlemleri kolaylıkla hallediyorlar. Firmamızın sunduğu hizmetler;

  • Site borç ve alacak bilgilerinin güncel halde tutulması
  • Alacakların zamanında temini dolayısı ile borçların düzenli bir şekilde ödenmesi
  • Müşterilere hesap verilebilirlik adına yapılan her iş ve işlemin belgeye dayanması
  • Geçmiş dönem iş ve işlemlerinin yedeklerinin güvenle muhafaza edilmesi

başlıkları altında sayılabilir. Sizler de firmamızın sunduğu muhasebe hizmetlerinden faydalanarak yasal sorumluluklarınızı zamanında yerine getirerek cezai durumlardan kurtulabilirsiniz.