Kocaeli Site Yönetimi Listesi Turkuaz Site Yönetim Hizmtleri

Kocaeli Site Yönetimi Listesi | Site yöneticilerin görevi,bir çok insanın yaşadığı Site tarzı yerleşkelerde can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ve sitenin bakım-onarım işlerinin takip edilmesi öğelerin yönetimini sağlamaktır. Site yöneticileri apartman sakinleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan seçilmesi de kanunen mümkündür. Zaten aşağıda da sıralayacağımız onlar yorucu, zaman gerektiren ve yasal sorumluluğu olan işlerin arasından profesyonel bir bakış açısı olmadan çıkabilmek mümkün değildir. Kocaeli Site Yönetimi listesi incelendiğinde her ne kadar bu sektörde hizmet veren şirketlerin günden güne arttığı gözlenecek olsa da birikimi ve kurumsal yapısı ile en önde olan şirket Turkuaz Profesyonel Site Yönetimi şirketidir.

Kocaeli Site Yönetimi Listesi | Turkuaz Site Yönetim Hizmtleri

Yönetimini üstlendiğimiz apartman sakinlerinden alınan geri dönütler göstermektedir ki kısa zaman içinde yönetimini devraldığımız sitelere adeta sihirli bir dokunuş yaparak mali ve hukuki gerekliliklerini yerine getiren, düzenli, güvenli ve huzurlu bir siteye dönüştürmekteyiz.

Site Yöneticileri Nasıl Seçilir?

Site yöneticilerinin seçimi iki aşamalı olarak gerçekleşebileceği gibi tek aşamalı olarak da seçilebilmektedir. Bunlardan iki aşamalı olarak seçimler genellikle firmalar ile çalışılması durumunda olmaktadır. İlk önce apartman sakinleri birkaç firma arasında çalışmak istedikleri firmayı seçmektedirler. Devamında seçilen profesyonel firma kendi bünyesinde siteye bir yönetici atamaktadır.

Bu sayede iki aşamalı olarak yönetimin seçilme ve atanma işlemi gerçekleşir. Bu yönetimin devamında firmamızca yapılan anketler ile eksiklikler düzeltilmektedir. Diğer yönetim biçimi ise bizim “geleneksel yönetim tarzı” olarak adlandırdığımız eski usul bir Site malikinin yönetim işlerini devralması şeklinde gerçekleştirilen yönetim tarzıdır.

Bu yöntem daha çok küçük ve birey sayısı oldukça az olan apartmanlarda belki sağlıklı gerçekleşmektedir. Yöneticiler yaklaşık olarak bir yıl görev süresi yapmaktadır. Bu bir yıllık görev süresinin ardından yeni yönetici seçilmesi gerekir. Eğer apartman ve Site sakinleri eski yönetici veya firmadan memnun ise seçimin tekrarlamaması durumu olabilmektedir.

Site Yönetimi İçin Kimler Oy Kullanabilmektedir? | Kocaeli Site Yönetimi Listesi

Site Yönetimi için oy kullanma işlemi iki türde gerçekleşmektedir. Bunların ilki her haneden iki kişinin oy kullanmasıdır. Bu oy kullanma yönteminin seçilmesinin nedeni bireylerin daha katılımcı olması ve böylece sağlıklı bir seçim yöntemiyle yönetimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Diğer çokcarastlanan seçim yöntemi ise her hanenin bir adet oy kullanma hakkının olmasıdır. Bu uygulama ilk oy kullanma işlemine göre son derece hızlıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse bazen Site yöneticisinin kim olacağı baştan bellidir ve bu durumda bu yöntem adeta göstermelik bir seçim yapma adına ideal ve hızlı bir sonuç alınmasını sağlayabilir. Ancak aynı hanede yaşayan çiftlerin siyasi parti tercihlerinde dahi doğal olarak farklılık olabileceği gibi ilk uygulama sayesinde bu tercih farklılıkları yönetici seçimine de daha demokratik olarak yansıyabilmiş olur.

Site yöneticisinin veya profesyonel yönetim firmasının seçilmesinde her bireyin bir oy kullanma hakkı vardır. Ve her kim olursa olsun herkesin oyu eşit olarak sayılmaktadır. Seçim sonucunda oy kullanan kişi ile oy sayılarının eşit olması şarttır. Aksi takdirde yüksek oy alan aday ile düşük oy alan aday arasında uçurum dahi olsa seçim tekrarlanır. Seçim öncesinde apartman yönetimince her bireyin seçime katılmasını sağlamak için bilgilendirmeler yapılmalıdır. Seçim yapılacağı gün Site sakinlerinin çoğunluğunun mümkünse tamamının katılımcı olması gerekmektedir.

Site Yöneticisinin Görev Süresi Nedir? | Kocaeli Site Yönetimi Listesi

Aksi belirtilmedikçe Site yöneticisinin seçilmesi her yıl yapılmaktadır. Önceki dönem yöneticilik yapan bireyin ilk yılını doldurması ile işlem tekrarlanır. Eğer eski yönetici istifa eder ise erken seçim olması muhtemeldir. Bir sonraki dönem seçimlerine az kalması halinde görev süresi dolana kadar yönetim kurulu işleri devralabilir.

Kocaeli Site Yönetimi listesi kapsamındaki bir şirket tarafından Yönetimi sağlanan sitelerde de benzer prosedürler etkilidir. Apartmanın yöneticisi istifa etmiş ise firma tarafından yeni yönetici atanır. Aynı seçimler firmanın bir yıllık yönetiminin devamında tekrar yapılır ve bireylerin özgür düşüncesi doğrultusunda devam edilir.

Site Yöneticileri Maaş Alır Mı?

Site yöneticileri eğer Site içeresinden seçilmiş ise kurulun belirlediği bir maaşı alabilir veya aidatlardan muaf tutulabilir. Fakat kanunlarca her yöneticinin maaş alma hakkı vardır. Genellikle çok az kişinin bulunduğu apartmanlarda yöneticiler maaş almaz. Maaş yerine her ay düzenli olarak verilen aidat ücretinden muaf tutulabilir. Eğer profesyonel firmalar ile çalışılıyor ise maaş aidat içeresinden kesilir. Turkuaz Profesyonel Site Yönetimi olarak bizim üstün hizmet stardartımızın aksine uygun bir ücret politikamız vardır. Aylık aidat ödemelerine cüzi olarak yansıyan küçük ücretlere mukabil sitenin mali ve hukuki işlerinin düzene girmesinden ve sağlıklı bir bütçe yapılandırması gerçekleştirilmesinden kaynaklı olarak orta vadede Site sakinleri eskiye oranla daha düşük ücretler ödemektedirler.