Sakarya Site Yönetimi Turkuaz

Sakarya Site Yönetimi | Günümüzde sitelerde yaşayan insanların yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri hem zahmetli hem zaman alıcı hem de yasal sorumlulukları olan riskli bir iştir. Bu durum ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırırken taleplerin yeterli yerine getirilememesine neden olmakta, günlük yaşamda çeşitli problemlere sebebiyet vermektedir. Geniş hizmet alanları ile her ihtiyaca yönelik destek sağlayan Turkuaz Sakarya Site Yönetimi, başta yaşam alanlarındaki güvenliğin sağlanması olmak üzere, hukuk, çevre temizliği, bakım, muhasebe, iletişim gibi yaşam konforu sağlayan tüm alanlarda diğer Sakarya Site Yönetimi firmalarına örnek teşkil eden faaliyetler göstermektedir.

Turkuaz, yaşam alanlarında huzurun ve sakinliğin bir arada olmasının tüm hane sakinleri için bir ihtiyaç olduğunu kabul eden bu yönetim anlayışı, güven ilkesi gereğince profesyonel ve tam teşekküllü bir hizmet modeli benimsemiştir.

Sakarya Site Yönetimi | Turkuaz

Site yönetimin profesyonel bir Site yönetim firması tarafından yapıldığı binalarda hem olası maddi kayıplar azaltılmakta hem de manevi yönden bireylerin yaşamlarında aradıkları huzuru bulmaları kolaylaşmaktadır.

Yönetimde söz sahibi olan Site sakinleri genellikle teknik donanım ve hukuki bilgi birikimi konusunda yeterli seviyede olmayabilmektedir. Bu durumdan doğabilecek yönetsel karmaşaların önüne geçmek, kanunlara ve mevzuata yönelik kararlar verebilmek ve zamandan kazanım sağlamak profesyonel Site Yönetimi sayesinde mümkün hale gelmektedir. Profesyonel Site yönetiminden rezidans, apartman veya Site içerisinde yaşayan herkes faydalanabilmektedir. Bu hizmetin devamlılık kazanması ile alınacak kararlarda ortak bir dil kullanımı sağlanabilecek, tartışmaların önüne geçilerek huzurlu bir yaşam alanın oluşturulmasına zemin hazırlanabilecektir. Bu saydıklarımız da aslında hem sitede yaşayan bireylerin yaşam kalitesini arttıran bir unsur hem de sitenin marka değerine yapılan doğrudan bir katkıdır.

İletişimin Çağının Vazgeçilmezi; Anket-Duyuru Hizmeti

Yaşadığımız yüzyıl birçok teknolojik yeniliğe şahitlik etmemize olanak sağlarken bu teknolojik gelişmelerin daha çok “iletişim” alanında yaşanması da bu çağa iletişim çağı denmesine sebep olmaktadır. Hal böyleyken Site ve apartmanlarda yaşayan insanların iletişim ağına dahil edilmesini sağlayan anket duyuru yayınlama sistemi, karşılıklı konuşma yapmanın uygun olmadığı durumlarda düşünce akışının sağlanması için bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hazırlanan anket ve duyuru hizmetinin sağladığı en önemli kolaylık, gerekli durumlarda sitede yaşayan insanları SMS, E-mail ve Whatsapp gibi yollarla bilgilendirme kolaylığıdır.

Aynı zamanda global dünyanın getirisi olarak internet ortamında da fikir paylaşımını mümkün kılan bu sistem beklenti ve taleplere göre düzenlenebilmekte, sitede alınacak kararların anketler vasıtasıyla yapılabilmesine olanak vermektedir. Özellikle aidatların ödeme günü, organizasyon ve faaliyet planı, harcama kalemlerinin belirlenmesi gibi öncelikli hususlarda iletişimin bu sistem üzerinden yapılması sürecin takip edilebilirliği açısından kaçınılmazdır.

Site Yönetimini Uzmanına Danışın | Sakarya Site Yönetimi

Apartmanlarda ve sitelerde yaşayan hane sakinlerine verilen danışmanlık hizmeti, mevzuat ve kanun gibi konular hakkında herhangi bir bilgisi olmayan veya bilgilerini tazelemek isteyen kişilere sunulan profesyonel bir destek hizmetidir. Genellikle büyük şehirlerde yaşamanın zorluklarından biri olarak güncel yasal prosedürlerin ve kanunların takip edilmesini güç kılacak kadar yoğun tempo ve hayatın akışı hızı vardır. Bu akışta sizler adına mevcudiyetini koruyan yönetmeliklerin bildirilmesini sağlamak olası bir cezai durumu ortadan kaldıracak, iş sürecindeki aksaklıkların engellenmesine zemin hazırlayacaktır.

Yasal Prosedürlerde Kolay Takip

Danışmanlık hizmeti aynı zamanda alım satım süreçlerinin faturalanması, muhasebe defterlerinin usulüne uygun olarak kaydedilmesi, faaliyet raporlarının oluşturulması, harcamaların muhasebe departmanı tarafından takibinin yapılması gibi birçok kalemde de geçerlilik göstermektedir. Bu hizmet kolunun bir yan dalı olan hukuki danışmanlık sürecinde sitede yaşayan kişiler arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar, Site kurallarına uyulmaması durumunda verilecek kararlar, borç ve alacak takibi gibi kanun hükmünde önemi bulunan konulara yönelik yönetimsel destek çalışmaları yürütülmektedir.

Site yönetiminin doğru yapılması hem Site sakinleri arasındaki huzurun sağlanması hem de maddi anlamda problem teşkil edebilecek durumların engellenebilmesi adına önemsenmesi gereken konuların başında gelmektedir. Özellikle cezai yaptırımın söz konusu olduğu yasal ilkeler, danışmanlık hizmetinin önemini vurgulayan önemli bir kriterdir.

Huzurlu Bir Yaşam İçin Önce Güvenlik

Site sakinlerinin evlerinde huzurlu bir yaşam sürebilmelerinin anahtarı alınacak güvenlik önlemleridir. Güvenliğin yeterli ölçüde sağlanamadığı sitelerde huzursuzluğun, hırsızlığın ve hırsızlığa bağlı maddi-manevi kaybın görülmesi kaçınılmazdır. Şehir yaşamında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunmanın sağlanması güvenlik kameraları ve alanında uzman, sertifikalıgüvenlik görevlileri aracılığıyla yapılmaktadır. Bu nedenle hem teknik altyapının hem de ilgili personelin donanımının tam teşekküllü olması gerekmektedir. Bu kapsamda Turkuaz Sakarya Site Yönetimi olarak tüm güvenlik görevlilerine periyodik eğitimler ve motivasyon seminerleri verilmektedir.

Sakarya Site Yönetimi ile Güvenlik İhlalleri Ortadan Kaldırılıyor

Güvenlik hizmeti kapsamında sitenizde oluşabilecek güvenlik ihlalleri tespit edilmekte, ön alma mahiyetinde bir fizibilite raporu çıkarılmakta, siteye giren-çıkan kişiler ve araçlar belirlenerek takibi sağlanmakta, kayıt defterinde tutulan ziyaretçilerin sistematik bir altyapı ile kontrolü yapılmakta, kameraların bakımları periyodik gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda gerekli görülen tüm güvenlik önlemlerine öncelik verilmektedir. Gerekli eğitimlerle teknik donanım yeterliliği kazandırılmış güvenlik görevlilerinin olası bir tehlike anında ilgili birimlerden yardım almasının sağlanması, görüntü kayıtlarının tutulması ve yedeklemelerin yapılması da bu hizmetin bir parçasıdır.

Başta ortak yaşam alanları olmak üzere, otopark, Site çevresi ve kapalı alanlara yönelik tüm kontrolün sağlanabilmesi huzurlu bir yaşam için güvenliğin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlayışla verilen profesyonel hizmet teknolojik yönden zengin ve son sistem donanım üniteleri aracılığıyla sağlanmakta ve Turkuaz bu yönüyle de Sakarya Site Yönetimi firmaları arasından sıyrılmaktadır.

Mali Kayıtlar Kontrol Altında

Siteler tıpkı işletmeler gibi mali yönden kontrol altında tutulması gereken yaşam alanlarıdır. Bu yaşam alanlarında mali ve muhasebesel yönden yaşanabilecek aksaklıklar tüm Site sakinlerini etkiler, oluşabilecek ekonomik zarar her Site sakinine net olarak yansır. Bu nedenle oluşturulmuş muhasebe desteği ile aidat, SGK işlemleri, prim ödemeleri, vergi takibi gibi birçok konuda sürecin takibi sağlanmaktadır. Özellikle muhasebeleştirmeye yönelik işlemler hakkında bilgi sahibi olmayan veya teknik ayrıntılara ayıracak vakti bulunmayan kişiler için geliştirilmiş kolay anlaşılır yazılım ve programlar herkese hitap edebilecek yalın bir anlatım diline sahiptir ve kullanıcı dostudur.

Site Yönetimlerinde Giderler İçin Ortak Altyapı

Site sakinlerinin ortak giderlerinin bütçe dahilinde belirlenmesi, sitede çalışan personelin kanun ve kurallara uygun olarak çalışmasının sağlanması, ödeme alınamayan kişi veya birimlerin ikaz edilmesi, faturalandırma ve belgelendirme işlemleri gibi öncelikli hususlar muhasebe aidat takibi sayesinde pratik bir sisteme bağlanmıştır. Bu sayede hem geçmişe yönelik işlemler güvenle saklanmakta hem de ileriye dönük hedeflerin bütçeye uygunluğu kapsamlı bir biçimde irdelenebilmektedir.

Hukuki Destek ile Adil Bir Site Yönetimi

Öncelikli olarak hukukun temel ilkelerinden biri adaletin herkes için eşit olarak sağlanabilmesidir. Bu ilkeyle hareket eden hukuksal destek hizmeti Site yönetimine belirli bir yön çizmekte ve atılması gereken adımların bilinmesini sağlamaktadır. Site içerisinde oluşabilecek hemen her türlü probleme yönelik yasa ve mevzuatlarda çözüm yolları bulunmaktadır. Bu yasalar perspektifinde hareket edildiği sürece kimsenin hiçbir yaptırıma da itirazı olmaz, olamaz. Bu da herkes için eşit kurallar ve eşit uygulamalar demektir ki sitede huzur içinde yaşamanın yolu da işte tam olarak buradan geçer.

Site Yönetimlerinde Kapsamlı Hukuksal Süreç Yöntemi

Başta aidat ödemeleri olmak üzere, Site içerisinde sorumlulukların doğru bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak, sitede yaşayanların huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesini devamlı hale getirmek, ödemelere yönelik takip ve program süreçlerinin düzenlenmesi, katılımcıların toplantı, genel kurul vb. etkinliklerde bilgi sahibi olmasının sağlanması, yasal bildirimlere uymayan kişilerin cezai yaptırımlarının yönetilmesi gibi süreçler hukuksal destek ile verilmektedir.

Bu süreç aynı zamanda henüz oluşturulmamış yönetim kurulu kararlarını da kapsamaktadır. Yıllık faaliyetlerin planlanması, yönetim kurulunda alınan kararların takibinin sağlanması ve hangi konularda cezai yaptırımların uygulanacağının belirlenmesi de hukuksal süreç danışmanlığı kapsamında yer almaktadır.

Site Bakım ve Onarım Hizmetleri

Yaşam alanlarının bakım ve onarımının yapılması ileride oluşabilecek hasar ve kayıp gibi durumların önüne geçilebilmek adına oldukça önemlidir. Her binanın belirli bir süreden sonra aşınması, güvenlik ihlalleri oluşturabilecek kusurlar barındırması ve dış etkenlerden zarar görmesi olasıdır. Bu nedenle binalarda bakım ve onarımın belirli periyotlarda yapılması gereklidir. İş yaşamının stresinden Site Yönetimi için gerekli zaman ve enerjiyi bulamayan hane sakinleri için sunulan bakım ve onarım hizmeti gerek tamirat ve tadilat süreçlerinden, gerekse de çevre düzenlemesinden sorumlu, kapsamlı ve profesyonel bir hizmettir.

Güvenli Yaşam Alanları İçin Ortak Bir Dil

Binanın bakımına yönelik alınacak kararların ortak bir şekilde ve yoğun katılımla alınabilmesi, Site sakinlerinin görüş ve önerilerine önem verilmesi Site Yönetimi adına verilecek tüm kararlarda hızlı bir biçimde aksiyon alınmasını da kolaylaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki bakımın ve onarımın dikkat edilmediği yerleşim alanlarında kazalar da kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle maksimum düzeyde hızlı hareket edilmeli, ancak bu hız alınan kararların çoğulcu bir yaklaşımla alınmasına da engel olmamalıdır.

Site Yönetimlerinde Gerekli Olan Tüm Onarım Ekipmanlarının Takibi

Bakım hizmeti kapsamında binalarda bulunan asansörlerin kontrolü ve bakımı, olumsuz hava koşullarına yönelik çatı onarımlarının yapılması, ısınma-soğutma gibi sistemlerin yalıtım süreçlerinin karşılanması, alt yapı problemlerinin giderilmesi, teknolojik cihazların bakımı, aydınlatma ekipmanlarında oluşmuş veya oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi gibi birçok destek başlığı yer almaktadır.

Konforlu Bir Yaşam Alanı İçin Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi

Yaşam alanlarının güzelleştirilmesi ancak iyi bir peyzaj ve çevre düzenlemesi ile mümkündür. Bu nedenle ihtiyaca yönelik çalışmaların önceden belirlenmesi gereklidir. Doğayla iç içe yaşam alanlarında başta çiçeklerin ekimi, budama ve gübreleme işlemleri olmak üzere, periyodik havuz bakımı, ortak yaşam alanlarına yönelik temizlik ünitelerinin düzenlemesi gibi pek çok işlem bu kapsamda profesyonel bir çalışma mantığıyla yürütülmelidir.

Peyzaj ve çevre düzenlemesi hizmetiyle, Site sakinlerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik tasarımlar gerçekle buluşturulmakta, oluşturulan bu yeni atmosferin sürdürülebilir olması için tedbitler geliştirilmektedir. Bilindiği üzere bahçe ve bitkilerin bol olduğu yerlerde oluşabilecek en büyük handikaplardan biri de böceklerdir. Bu durum hem oluşturulan doğal güzelliğe zarar vermekte hem de uzun vadeli maddi kayıp doğurmaktadır. Peyzaj ve çevre düzenlemesi yalnızca mimari güzellik ve estetik amacıyla yapılmamakta aynı zamanda doğanın mevcut yapısının da korunması anlamına gelmektedir.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizlik Vazgeçilmezdir

Site gibi bazen bir mahalle boyutunda insanın bir arada yaşayabildiği ortamlarda gerçek anlamda bir hijyen yaşam alanlarının temiz tutulması ile mümkün olabilir. Yaşam alanlarının temiz tutulması ise sitede yaşayan her bireyin sorumluluğu kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluk anlayışı aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da olmazsa olmaz koşuludur. Sağlığa yönelik tehdit oluşturulabilecek her temizlik ihlali hastalıkların oluşması için zemin hazırlamaktadır. Günümüzde profesyonellik temizlik hizmeti için yürütülen çalışmalar başta ortak yaşam alanlarına yönelik temizlik olmak üzere bu anlamda verilen hizmet sağlayıcılarının da onarım ve bakım süreçlerini kapsamaktadır. Temizliğin doğru personeller tarafından yapılması müşteri beklentilerine olumlu yönde yanıt verebilmek için olmazsa olmaz bir koşuldur. İşte bu nedenle Sakarya Site Yönetimi denince ilk akla gelen firma olan Turkuaz, profesyonel ekibini periyodik olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle desteklemektedir.

Profesyonel Site Yönetimi Hizmetini Nasıl Alabilirsiniz?

Yukarıda da anlatıldığı gibi Site Yönetimi uzmanlık, profesyonel yaklaşım, deneyim, sabır ve zaman isteyen bir faaliyettir. Sıradan, göstermelik, göz boyamak için kurulacak bir Site Yönetimi daha çok karmaşa ve düzen bozukluğu oluşturacaktır. Sakarya ve çevresinde yaşıyorsanız 0262 323 05 41 nolu çağrı hattını arayarak veya 0544 861 62 46 nolu mobil numaradan Turkuaz Sakarya profesyonel Site Yönetimi ile iletişime geçerek en etkin Site Yönetimi hizmetini alabilirsiniz.

Turkuaz Site Yönetimi, kurumsal bir kimlikle sürekli kendini yenileyen, çalışanlarını eğiten, kanunun ve hukukun gerektirdiğini uygulayan bir politikaya sahiptir. Sizleri de daha kaliteli bir hizmet almanız için mutlu müşterilerimizin arasına davet ediyoruz.