Körfez Site Yönetimi Turkuaz Site Yönetim Hizmetleri

Körfez Site Yönetimi | Çok eski bir tarihe sahip olan Körfez ilçesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer almaktadır. Brunga, Grünge, brunca, Satryas gibi isimleri taşıdıktan sonra 1420 yıllarında Türklerin eline geçmesiyle, yarım kalmış konut yerlerinde oluşmasından dolayı Yarımca ismini almıştır. 27.05.1964 yılında belediye teşkilatının kurulmasıyla çalışmalarına başlamış ve son olarak da 1988 yılında Körfez ismini alarak ilçe olmuştur.

Bölgede son yıllarda artan sanayi faaliyetlerinin öncesinde uğraş olarak (sebze, meyve) bahçıvanlığı ve tarımı seçen yöre halkı 1950´li yıllarda başlayan ve hızlanan sanayileşme sonucu, Körfez´de tüten ve yükselen fabrika bacalarının çoğalmasıyla halkın geçim kaynağı hemen hemen sanayiye kaymış durumdadır. Artık Kocaeli Körfez ilçesi kirazıyla ve sanayisiyle tanınır hale gelmiştir.

Düzlük bir alana kurulmuş olan Körfez, Yarımca’dan Tütünçiftliğe kadar geniş bir alanı kaplar. İlçenin kuzey kesimi Çenedağ’ının devamı gibidir. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte yoğun göç alan Kocaelinin Körfez İlçesinin 2019 yılı genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre 169.304 kişilik bir nüfus oranına sahip  olduğu tespit edilmiştir.

Artan nüfus hızla büyüyen şehirler anlamına da gelmektedir. Hızla büyüyen şehirler ve gelişen topluluklar ile birlikte yaşamlar da değişmekte, tek katlı evlerin yerini apartmanlara, apartmanlar ise en az iki apartmandan oluşan sitelere bırakmaktadır.

Körfez Site Yönetimi  İhtiyacı Nasıl Doğdu

İnsan nüfusunun gün geçtikçe arttığı çağımızda şehirler de buna paralel olarak gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyümenin büyük bir bölümünü ise meskenler ve site yerleşkeleri oluşturmaktadır. Gerek küçük ölçekli gerekse büyük ölçekli bu siteler içinde barındırdığı nüfus yoğunluğu nedeniyle tıpkı mahalle ve köyler gibi yerel bir yönetim modeli ile idare edilmeye muhtaçtırlar. İşte bu nedenledir ki en küçük bir apartmanın dahi binanın ihtiyaçlarını belirleyen, problemlerine çözüm yolları arayan, gelişimine yönelik fizibilite çalışmaları yapan ve rutin masraflarının bina sakinlerine pay edilerek adaletli bir şekilde temin edilmesini ve ödemelerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayan “yöneticileri” vardır. Bahsi geçen apartmanlara nazaran bazen onlarca kat nüfusu barındıran sitelerde ise sadece bir yönetici değil bambaşka bir “yönetim” modeli olmazsa olmazlardandır.

Bu ihtiyacı en yoğun şekilde yaşayan ilçelerden biri de Kocaeli Körfez’dir. Site Yönetimi ihtiyacını canlı bir organizmanın yaşamsal aktivitelerini yerine getirmek için duyduğu gereksinimlere benzetebiliriz. Zira siteler de büyüyen, gelişen ve bu oranda da ihtiyaçları olan yapılardır. Körfez site yönetimi konusunda araştırma yapanların öyle sanıyoruz ki en çok merak ettikleri konu site yönetimi modelidir.

Mevcut durumda Körfez site yönetimi alternatifleri daha çok site içerisinde ikamet edenlerin oy birliği ile yine sitede ikamet eden ve bu konuda aday olanlardan yönetim kurulunu oluşturmak ya da bu sorumluluk için profesyonel hizmet veren şirketlerden yararlanmak şeklinde olmaktadır.  Körfez site  yönetimi için profesyonel site yöneticilerinden hizmet almak isteyen kişilerin ise ilk yapması gereken, öncelikle site yönetimi hakkında genel bilgilere ve yasal prosedürlere hakim olmak ve ardından bu alanda hizmet veren şirketlerin detaylı bir şekilde araştırılması şeklinde olmalıdır.

Hızlı Çözümler Sunan Körfez Site Yönetimi

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte çok daireli sitelerde de büyük bir artış söz konusu oldu. Farklı kültürlerden ve farklı yaşayış tarzlarına sahip pek çok kişinin bir arada huzur içinde yaşayabilmesi için sitenin profesyonel kişiler tarafından yönetilmesi gerekiyor. Site yönetimi tüm haneleri memnun eden bir hizmet bütününde buluşmak için ortak kararlar almalı ve tüm site hanelerini eşit derecede memnun etme yönünde bir gayretin içinde olmalıdırlar.

Site yönetiminin de belli başlı sorumlulukları vardır. Profesyonel site yönetimi ortak alanlardaki elektrik, su, doğalgaz gibi harcamaları gününde ve eksiksiz yaparlar. Ayrıca sitedeki ortak kullanılan yeşil alanların bakım ve temizliği de doğru bir şekilde yapılmalıdır. Site içi güvenliğin sağlanması için de profesyonel site yönetimlerine ihtiyaç duyulur.

Profesyonel Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sitelerdeki yönetim fonksiyonlarının doğru bir şekilde sürdürülebilmesi için profesyonel ekiplerden yardım alınır. Yapılan anlaşmalar aksini belirtmedikçe siteyi yönetimini devralan profesyonel site yönetimi şirketi site güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir temizlik hizmetlerini yaptırmak ile de yükümlüdür. Bunun yanı sıra ortak alan temizliği ve güvenlik sistemleri de profesyonel site yönetimi tarafından gerçekleşir. Profesyonel site yönetimleri tüm hanelerden aidatları da toplayarak sitedeki gelir ve giderleri şeffaf bir şekilde muhasebeleştirirler. Bu dökümler günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanarak şeffaf bir şekilde hane halklarına sunulur. Profesyonel site yönetimlerinde şeffaflık her zaman ön planda tutulması gereken etmenlerdendir.

Turkuaz Körfez Profesyonel Site Yönetim Firması

Körfez Site Yönetimi denince ilk akla gelen firmaların başında elbette 8 yıllık tecrübesi, konusunda uzman yönetim personeli, yaygın ve güçlü referansları, müşteri memnuniyetini ilke edinen misyonu, şehrin güzelliğini arttırma vizyonu, sitenize seviye atlatacak projeleri, geniş hukuk kadrosu ve muhasebe alanında deneyimli kadrosuyla Turkuaz Körfez Site Yönetimi firmasıdır… Şirketimizin Kocaeli ilçelerinde hizmet veren birimleri site sakinlerinin ortak kararıyla site yönetimini devraldıktan sonra yönetim kurulunu oluşturmakta ve siteye kurumsal bir kimlik kazandırma gayesiyle yöneticinin görev ve sorumluluk alanını belirlemekte ve site sakinlerine duyurmaktadır. Turkuaz Körfez Site Yönetimi firması olarak faaliyet ve hizmet alanlarımızdan bazıları aşağıda sıralanmaktadır.

Körfez Site Yönetimi Bahçe Bakımı ve Peyzaj Çalışmaları

Yapılacak hizmetler sitelerin bütçeleri de göz önünde bulundurularak belirlendikten sonra şirketimiz tarafından herkesin arzusuna ve göz zevkine hitap eden estetik olgusu yüksek peyzaj alanları oluşturulur. Körfez site yönetimi bahçe bakımı ile peyzaj çalışmaları konusunda tecrübeli personeller ile bahçıvanlık hizmeti sunar. Bu hizmetler sayesinde ise sitenin ortak alanlarında bulunan bitki ve çiçekler de bu bahçıvanlık hizmetleri doğrultusunda ekilir. Ayrıca bitki bakımları da sürekli olarak yenilenir. Bu alanlara mevsimlere göre çiçek ve bitki ekimi yapılmaktadır.

Körfez Site Yönetimi Genel Bakım Hizmetleri

Profesyonel site yönetimi sitede bulunan ortak kullanım alanları ve aktivite alanlarının düzen ve temizliğinden de sorumlu olurlar. Havuzlu sitelerde havuzların rutin bakımlarının ve kontrollerinin yapılması gerekir. Özellikle havuz bakım hizmetleri açısında klor kontrolü, havuz suyu temizliği gibi konularda bakım çok önemlidir. Profesyonel site yönetimi genel olarak sitede bulunan spor salonları ve aktivite odalarının temizliğinden de sorumlu olurlar. Bu şekilde hanelerde yaşayan kişilerin bu aktivite merkezlerinde daha rahat vakit geçirmeleri sağlanır. Gerekli bakım ve temizlik işlemleri de gerçekleşir.

Profesyonel Site Yönetimi Tarafından Gerçekleştirilen Teknik Hizmetler

Profesyonel site yönetimleri görev aldıkları sitede ortak alanda meydana gelen her türlü arızayı kısa bir sürede çözmek ile yükümlüdürler. Site içinde yer alan asansörler, merdivenler, güvenlik bölümü alt yapısı ve her türlü teknolojik alanların teknik bakım ve onarım işleri gerçekleştirilir. Bunun için site yönetimi alanında uzman kişiler ile işbirliği yaparlar. Bu kapsamda meydana gelen kaza ve teknik arızalar için anında çözüm üretirler. Profesyonel site yönetimleri hane halklarının rahat ve ulaşılabilir hizmetten faydalanmaları için hızlı ve kesin çözümler sunan teknik hizmetleri ve destekleri verirler.

Site Yönetimleri Tarafından Gerçekleştirilen Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Körfez’de bulunan büyük ve gelişmiş sitelerin temizlik ve hijyen çalışmaları da çok önemlidir. Günümüzde ise temizliğin ve hijyenin önemi yaşanan pandemi süreciyle bir kez daha anlaşıldı. Özellikle ortak kullanım alanlarında her türlü virüs ve bakterinin yok olması için sitelerde profesyonel temizlik firmaları ile çalışmak gerektiği bir kez daha görülmüştür.

Site yönetimleri de bu konuda temizlik firmaları veya bireysel temizlik personelleri ile anlaşırlar. Bu kapsamda temizlik personelleri tarafından apartman içi temizlikleri yapılır. Hijyen ve temizliğin de sürekliliğinin olması çok önemlidir. Profesyonel temizlik hizmetleri kapsamında site içinde günlük temizlik yapılması gerekir. Ortak yaşam alanlarının hijyeni son derece önemlidir. Site yönetimi tarafından site içinde çalışacak personeller de istihdam edilebilir. Bu şekilde temizlik günlük olarak doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Körfez Site Yönetimi Tarafından Oluşturulan Güvenlik Hizmetleri

Körfez Site yönetimi konusunda karar aşamasında olan herkes için güvenlik son derece önemlidir. Özellikle bir eve taşınırken o binanın veya sitenin güvenlik departmanının olması tercih sebebidir. Suç oranlarının artış göstermesi, hırsızlık, dolandırıcılık, yangın ve toplumsal olaylar nedeni ile insanlar güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sitelerde güvenlik hizmetlerinin olması da son derece önem taşımaktadır. Sitelerde insanların iç rahatlığı ve huzurla yaşayabilmeleri için de güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır. Özellikle çocuklu aileler güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isterler. Bu kapsamda site yönetimi alanında başarılı ve tecrübeli bir güvenlik firması ile anlaşabilir. Bunun yanı sıra site içinde çalışacak sertifikalı güvenlik görevlileri istihdam edilebilir.

Toplu Yaşam Alanı olan Sitelerde Güvenlik Hizmetlerinin Önemi

Bazen onlarca bazen de yüzlerce kişinin bir arada yaşadıkları sitelerde güvenlik hizmetleri önem sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Site yönetimleri, sitede oturan kişileri dışardaki her türlü tehditlerden korumak adına özel güvenlik hizmetleri ile anlaşma sağlayabilirler. Site etrafına güvenlik kameraları taktırılır. Sitelerdeki güvenlik alt yapısının da oluşturulması gerekir. Bu sayede otoparklara giriş çıkışlar sürekli kontrol altında tutulur. Bu doğrultuda site girişinde güvenlik kabinlerine kamera görüntüleme ve zayıf akım sistemi oluşturulur. Bu sistem sayesinde güvenlik görevlileri site genelindeki tüm alanları da kontrol altında tutarlar. Sitedeki ziyaretçi defterleri de yedeklenir. Kameraların bakımları ise düzenli bir şekilde yapılır. Böylece tehlike arz edecek durumların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Sitelerdeki Güvenlik Hizmetlilerinin Genel Görevleri

Profesyonel site yönetimleri sitenin güvenliğinin sağlanması için güvenlik firmaları ile anlaşırlar. Site ve rezidanslar için alınan güvenlik hizmetlerinde sertifika çok önemlidir. Bunun yanı sıra istihdam edilen güvenlik personelinin de sertifikaya sahip olması gerekir. Sitedeki yaşam alanının genel koruma ve güvenliğinden sorumlu olan kişilerin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle güvenlik hizmetleri kapsamında sitenin genel asayişi incelenir. Gereken durumlarda güvensiz ortamlara müdahale edilir. Sitenin içerisine giriş çıkış yapan araç ve yaya takibi ile kontrolü sağlanır. Güvenlik hizmetleri kapsamında siteye gelen ve çıkan ziyaretçilerin kaydı tutulur. Bu kayıt defterleri belli zamanlarda yedeklenir.

Toplu konut, site ve bloklardan oluşan apartman topluluklarında başarıyla güvenlik hizmeti veren Turkuaz Körfez site yönetimi, profesyonel bir Site Güvenliği tesis edebilmek amacıyla bünyesinde çalışan/çalışacak güvenlik görevlilerini meslek içi eğitime tabi tutar ve kendilerine bu oryantasyon eğitimine ilişkin özel site güvenliği sertifikası verir.

Sitelerde yaşayan insanların huzur ve güvenliği ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında Turkuaz Körfez Site Yönetimi Şirketi olarak 8 yıldır başarıyla hizmet vermekteyiz.
Firmamızca; Apartman, Site ve konutların sabotaj, hırsızlık, terör, saldırı gibi tehditlere karşı tehdit ve güvenlik analizi çıkartılır. İşbu site güvenlik testi ile site güvenlik açıkları tespit edildikten sonra gerekli görevli sayısı teklif edilir. Proje, toplu konut yönetimi veya site yönetimi tarafından kabul gördüğü takdirde eğer yoksa site güvenlik sertifikası alımı için çalışmalar başlatılıp, fiziki olarak site güvenliği hizmetine başlanır.

Profesyonel Site Yönetimleri Tarafından Verilen Hukuk Hizmeti

İnsan ilişkilerinin doğru bir şekilde sağlanması için hukuki bazı prosedürlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle insanların bir arada yaşadıkları ortamlarda ilişkileri çözümlemek ve sorunları ortadan kaldırmak adına hukuki desteğe ihtiyaç duyulur. Bu bakımdan profesyonel site yönetimi sitedeki hukuki prosedürleri yerine getirerek, hukuksal konularda yükümlülüklerini uygularlar. Site yönetimi de kanun ve mevzuatlara dayanmaktadır. O nedenle site yönetimi bu kanunlar çerçevesinde hizmet verirler. Bazı durumlarda site içi insan ilişkilerini düzenlemek adına hukuki süreçler yaşanır.

Site Yönetimindeki Hukuksal İşlemler

Site yönetimlerinin kanunlar ile sabitlenmiş bazı yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre site yönetimi harcamaları usulüne uygun bir şekilde ibraz eder. Ayrıca genel kurul tarihlerini belirleyerek bunu katılımcılara duyururlar. Gerekli mali yeterlilikleri uygulamak ile mükellef olan site yönetimi site ile ilgili ortak vergilerin takibini yapar sitedeki mülkiyet sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini takip ederler. Bunun yanı sıra sorumluluklarını yerine getirmeyen site sakinlerine gerekli yasal bildirimler yapılarak cezai müeyyideler de uygulanır. Site yönetimlerinin hukuki alt yapıya sahip olmaları gerekiyor.

Profesyonel Site Yönetimlerinde Muhasebe İşlemleri

Sitelerdeki mali gelir ve giderlerin düzenlenebilmesi için önemli çalışmalara ihtiyaç vardır. Profesyonel site yönetimi site ve rezidans gibi tüm toplu yaşam alanlarında mali sorumlulukları yerine getirirler. Site yönetimleri site çalışanlarının aylık ödemelerini ve sigorta ödemelerini takip ederler. Bunun yanı sıra bina sakinlerinden aylık aidat ödemelerinin de kontrol edilmesi sağlanır. Sitelerdeki tüm iş ve işlemlerin muhasebe kayıtları düzenli bir şekilde tutulur. Bu işlemler aylık ve yıllık bir şekilde arşivlenir. Profesyonel site yönetimi sitenin borç ve alacak bilgilerini güncel bir halde tutarlar. Ayrıca alacakların zamanında temin edilmesi ve borçların düzenli bir biçimde ödenmesi sağlanır. Yapılan tüm iş ve işlemler müşteriye hesap verilebilmesi için belgeye dayalı olmalıdır. Tüm bu çalışmaların da belgeleri ile birlikte yedeklerinin de muhafaza edilmesinden sorumlu olurlar.

Turkuaz Körfez Site Yönetimi Anket Duyuru Yayınlama

Profesyonel site yönetimi hanede oturan kişiler ile iletişim kurabilmek adına çok yönlü iletişim araçlarından faydalanabilirler. İnsanların bir arada yaşadıkları alanlarda doğru iletişim tekniklerinin kullanılması çok önemlidir. Özellikle site yönetimi tarafından alınan kararların ve çalışmaların site sakinlerine bildirilmesi için anket duyuruları yayınlanır. Bu şekilde site sakinleri önemli haber ve gelişmelerden haberdar edilirler. Ayrıca anket formları ile sit sakinlerinin istek ve talepleri alınır. Bu sayede site yönetimi sitelerde oturan kişilerin isteklerine ve taleplerine duyarsız kalmadan bu kapsamda çalışmalar yapar. Site yönetimi tarafından uygulanan bu hizmet sayesinde bina sakinleri hızlı ve kolay bir şekilde bilgilendirilir.

Körfez Site Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde ortak yaşam alanlarının çeşitlenmesi ile birlikte yönetim hizmetleri ön plana çıkıyor. Bazı prosedürleri tamamlamayan apartmanlar ve binalar da profesyonel site yönetimlerinden danışma hizmeti alabiliyorlar. Bu sayede hem hukuksal hem de muhasebe çalışmalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Site yönetimi ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Tüm planlamalar yapılarak ekip çalışması ile birlikte site yönetilebilir. Özellikle sitelerdeki yoğun nüfusun bir düzen halinde kontrol edilmesi gerekir. Herkes için konforlu ve yaşanılabilir alanlar oluşturmak önemlidir. Bu noktada profesyonel bir ekip tarafından çalışmalar yapılır.

Danışmanlık Hizmeti Neden Önemlidir?

Site veya apartmanlarını profesyonel yönetim şirketlerine devretmek yerine geleneksel yollarla yürüten idare şekillerinde mali ve hukuki anlamda bilgi eksikliğine bağlı olarak hukuki ve mali konularda danışmanlık hizmeti alma ihtiyaçları oluşmaktadır. ite yönetimleri çeşitli kanun ve mevzuatlara uygun olarak hizmet verirler. Site yönetimlerinin her türlü kanun ve mevzuattan haberdar olmaları gerekir. Çünkü site yöneticiliğinde yapılan en ufak bir hatanın çok önemli cezai durumları olabilir. Site yönetimleri mali müşavir ve muhasebeci gibi çalışmalılar.

Aylık ödemeler eksiksiz olarak muhasebe defterine kaydedilmeli, ayrıca alım satım gibi iş ve işlemle ile ilgili faturaların da kaydının eksiksiz olarak  tutulması gerekir. Ayrıca sitede bulunan yıllık faaliyet raporları yıl sonunda yapılan genel toplantıda genel kurula sunulmalıdır. Bu ve buna benzer onlarca cezai müeyyide de gerektiren sorumluluğun altından danışmanlık hizmeti almadan çıkmak çok zordur. Bu tür ihtiyaçlarınızda ise Kocaeli’nin en büyük site yönetimi şirketi olan Turkuaz her zaman yanınızda olacaktır. Sizleri de mutlu müşterilerimizin arasına davet eder, sağlıklı bir ömür dileriz…