Kocaeli Site Yönetimi

Kocaeli Site Yönetimi | Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ile başlayan veya ona paralel gelişen kentleşme olgusunun Türkiye’deki başat özelliğinin tarımda makineleşme sonucu kırdan kente göç hareketinin yaşanmasıyla oluştuğu söylenebilir. Türkçe’de birbirinin yerine eş anlamlı gibi kullanılan kent ve şehir sözcüklerinin aynı kavrama işaret edip etmediği tartışmalı bir konumda bulunmaktadır. Şehir (city), fiziksel coğrafi sınır içerisindeki alanı temsil etmektedir.Kent (urban) ise fiziksel sınırların ötesinde belli özellikler taşıyan yerleşim alanlarıdır. Belki de bundandır ki günümüzde Site isimlerinin sonuna “kent” ifadesi ekleniyor. Zira siteler neredeyse bir mahalle boyutunda insan yoğunluğunu barındıran toplu yaşam alanlarıdır.

Toplu yaşam alanlarında huzurun ve güvenliğin sağlanması önemlidir. Site, apartman gibi toplu yaşam alanlarında düzenin sağlanması için belirli kuralların olması gerekiyor. Bazı siteler kendi bünyeleri içinde bir Site Yönetimi oluşturarak, sitenin işleyişini sağlıyorlar. Bazı siteler ise bu ağır ve mesuliyetli işi profesyonel firmalara bırakıyorlar. Kocaeli Site Yönetimi başlığı altında biz de bu iki yönetim modelini kıyaslayacak ve en doğru seçimi yapabilmeniz için yol göstermeye çalışacağız…

Kocaeli Site Yönetimi

Site Yönetimi “Kat Mülkiyeti Kanunu” ile çerçevesi belirlenmiş bir yönetim birimidir. Apartman, Site gibi toplu yaşam alanlarında düzenin ve işleyişin sağlanması için bir Site Yönetimi gereklidir. Kendi aralarında anlaşarak ya da seçim yoluyla Site sakinleri bir Site Yönetimi ve/veya yönetici seçebiliyorlar. Site Yönetimi profesyonellik ve uzmanlık isteyen bir iştir. Site içinden geleneksel ve doğrusu demode yollarla seçilen Site Yönetimi uygulamada aksaklıkların ve ağır sorumlulukların oluşmasına yol açabiliyor. Fakat işinde uzman ve profesyonel bir Site yönetim ekibi, herhangi bir soruna ve anlaşmazlığa mahal vermeden Site yönetimini son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Site Yönetimi Nedir?

Toplu yaşam alanlarındagerekli düzenin sağlanması, iyileştirmelerin, bakım,onarım,tadilatların yapılması, şikayetlerin çözülmesi için kurulan kurula Site Yönetimi denir. Site Yönetimi kavramı,1965 yılında Resmi Gazetede yayınlanan “Kat Mülkiyeti Kanunu” ile yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre 8 ve daha fazla bağımsız bölüme sahip yerleşim alanlarında yönetici bulundurmak zorunludur. Bu yönetim Site içinde oturanlardan müteşekkil olabileceği gibi Site dışından birileri de kanuna göre yönetimde söz sahibi olabilmektedir.

Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Site Yönetimi oluşabilmesi için öncelikle karar defteri ve işletme defterinin olması ve bu defterlerin noterden onaylanması gerekmektedir. Site Yönetimi ve/veya yönetici belirlenmesi için bütün Site sakinlerinin toplantıya davet edilmesi ve çoğunluğun sağlanacak şekilde katılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Katılamayanlar ise vekalet yoluyla temsilci gönderebilmektedirler. Aynı şekilde kiracılar da ev sahiplerinden alacakları vekaletle toplantıya katılabilirler.

Toplantıda Site yöneticisi, denetleyici, sayman gibi yönetim kurulu birimleri seçilir. Yöneticinin kat maliki olma zorunluluğu yoktur. Kiracılardan biri de yönetici olarak seçilebilir. Kararlar oy birliğiyle alınır ve karar defterine işlenir.

Site Yönetimine Neden İhtiyaç Vardır? | Kocaeli Site Yönetimi

Düzen ve huzur talebiyle arz edilen Site tarzı yerleşkelerde umulan hayat kalitesine erişebilmenin yegane yolu güçlü ve etkin bir Site yönetimidir. Zira toplu yaşam alanlarında çok sayıda insan yaşadığı için anlaşmazlık ve sorunlar yaşanması doğaldır. Herkes kendi rahatını, huzurunu düşüneceği için çatışmalar olacaktır. En basitinden park yeri sorunu, oyun alanı, halı silkeleme, bahçe temizliği gibi günlük hayatın akşındaki süreçlerde bile fikir ayrılıkları ve olası çatışmalar karşılaşılan sorunlardandır.

Eski usul mahallelerde herkes birbirini tanırdı ve güvenlik tedbirleri otokontrol mekanizmasıyla sağlanabilirdi. Oysa günümüz sitelerinde herkes birbirini tanıyamayacağı için can ve mal güvenliğini sağlamak hiç de kolay değildir. Siteye giriş-çıkışların kontrolü, çocukların Site içinde güvenle oynamaları, araç ve konutların hırsızlığa karşı emniyeti için bir güvenlik kontrolü gerektirmektedir.

Sitenin işleyişini sağlayan elektrik, su, doğalgaz, bahçe düzenlemesi gibi işlerin de sağlıklı ve düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca Site yönetiminin bazen devasa bir bütçeyi de şeffaf bir şekilde muhasebeleştirmesi ve hukuki süreçleri takip edebilmesi gerekmektedir. Bütün bu işleri Site sakinleri gerçekleştiremeyecekleri için bu işlerle uğraşacak profesyonel bir Site yönetime ihtiyaç vardır.

Site Yönetimi Görevleri Nelerdir?

Kentte mekansal ayrışma, coğrafi sınırların ötesinde konut düzeyinde de yaşanmaktadır. Kentleşme sürecinin bir parçası olan toplu mekanlar farklı hayat biçimleri ve sosyal anlamlar da içermektedir. Yaşamın Site tarzı yerleşkelere doğru kaymasında en önemli sebepler düzen, huzur ve güvenliktir. Bunları sağlayacak olan da Site yönetimidir. Site Yönetimi ve yöneticisinin görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Bu görevlerin dışında yönetime farklı görevler yüklenecekse oy birliğiyle karar alınıp, deftere işlenmesi gerekiyor. Karar defterinde belirtilmeyen görevlerden yönetim ve yönetici sorumlu değildir. Genel olarak yönetim ve yöneticinin görevleri şunlardır;

 • Onarım, temizlik, bakım hizmetlerini yürütmek.
 • Yönetim kurulunda belirtilen aidatları toplamak.
 • Kat mülkiyeti yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat sakinlerine karşı dava ve icra takibini yapmak.
 • Aidat, avanslar için bir bankada hesap açmak.
 • Sitenin bölünmüş bölümlerinden kira, aidatları toplamak.
 • Şikayetleri çözüme kavuşturmak için gayret göstermek.
 • Küçük, basit onarım, bakım, tadilat işlerini aidat, avans hesabından yapmak. Daha büyük, maliyetli işlerde kat sakinlerini toplantıya çağırmak.

Kocaeli Site Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?

Toplu yaşam alanlarında herkesi aynı ölçüde memnun etmek, aidatları toplamak, hizmeti sağlamak zordur. Husumetin, anlaşmazlığın, çıkarların ön planda olduğu yerleşim yerlerinde Site yönetimini kurmak daha zordur. Kurulsa bile sağlıklı bir işleyişi olmayacaktır. Sitede sürekli bir huzursuzluk, düzensizlik yaşanacaktır.

 • Komşularınızla sorun yaşamayacağınız,
 • Şikayetlerinizin hızlı şekilde çözüm bulduğu,
 • Temizlik, bakım, çevre düzenlemesinin periyodik yapıldığı,
 • Çocuklarınızın bahçede güvenle oynadığı,

Acil Afet Yönetim planının sizin yerinize yapıldığı bir Site Yönetimi Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi ile mümkün…

Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi Size Ne Sunuyor?

 • Sitenin mali ve muhasebe yönetiminin sağlanması, bütçenin belirlenmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,
 • Bütün duyuruların whatsapp, sms, email gibi elektronik ortamlardan hızla yapılması,
 • Şikayet ve arızaların hızlı şekilde çözümü,
 • Günlük, haftalık, aylık periyodik bakım işlemlerinin yapılması, kontrolü,
 • Site işleyişi, düzeni hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi konularda Site Yönetimi olarak sitlere hizmet veriyor.

Turkuaz Site Yönetimi Hizmetleri Nelerdir?

Turkuaz Site Yönetimi ekibi profesyonel ve alanında uzman kişilerden kurulmuştur. Site Yönetimi hakkında uzun yılların verdiği bir deneyime sahiptirler. Bu ekibin verdiği hizmetler genel olarak şöyledir;

 • Hukuki konularda danışmanlık,
 • Muhasebe işlemleri,
 • Çevre düzenlemesi,
 • Temizlik işleri,
 • Bakım-onarım faaliyetleri,
 • Güvenlik hizmetleri,
 • Anket duyuru yayınlama,
 • Site içi iletişimin alternatifli yollarla canlı ve kesintisiz gerçekleşmesi,

Site Yönetiminde Hukuki Destek Hizmeti

Toplu yaşam alanlarında insanlar arasındaki ilişkilerin önceden belirlenmiş ve tebliğ edilmiş kurallar ve belli bir düzen içinde gerçekleşmesi esastır. Site yönetiminin ve kat sakinlerinin hukuki haklarını iyi bilmeleri, herhangi bir sorunda haklarını hukuki yoldan aramaları açısından son derece önemlidir.

Site yönetiminde yer alıp da hukuki işleyiş hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayanlar, kendi rutin hayatlarını sürdürdükleri için ilgi alanı dışındaki konulara yabancı kalanlar olabilmektedir. Site Yönetimi kanun doğrultusunda kurulduğu gibi a’dan z’ye tüm işleyiş ve süreçler de kanun doğrultusunda olmakta ve çok ciddi bazı yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunların eksiksiz ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Örneğin; gerekli mali yeterlilikleri yerine getirmek, fatura, vergileri ödemek, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat sakinleri hakkında hukuki süreç başlatma ve süreci takip etme Site yönetiminin hukuki görevleri arasındadır. Site yönetimini profesyonel bir şirkete devretmeyecek olsanız dahi en azından hukuki sürecin doğru ve zamanında işlemesi için firmamızın hukuki destek hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Site Yönetiminde Muhasebe İşlemleri Hizmeti

Günümüzde adeta bir işletme mantığıyla yönetilmesi gereken sitelerdeki mali gelir ve giderlerin düzenlenebilmesi için önemli çalışmalara ihtiyaç vardır. Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi gibi profesyonel Site Yönetimi şirketleri Site ve rezidans gibi tüm toplu yaşam alanlarında mali sorumlulukları hakkıyla yerine getirirler. Site yönetimleri Site çalışanlarının aylık ödemelerini ve sigorta ödemelerini takip ederler. Bunun yanı sıra bina sakinlerinden aylık aidat ödemelerinin de kontrol edilmesi sağlanır. Sitelerdeki tüm iş ve işlemlerin muhasebe kayıtları düzenli bir şekilde tutulur. Bu işlemler aylık ve yıllık bir şekilde arşivlenir. Profesyonel Site Yönetimi sitenin borç ve alacak bilgilerini güncel bir halde tutarlar. Ayrıca alacakların zamanında temin edilmesi ve borçların düzenli bir biçimde ödenmesi sağlanır. Yapılan tüm iş ve işlemler müşteriye hesap verilebilmesi için belgeye dayalı olmalıdır. Tüm bu çalışmaların da belgeleri ile birlikte yedeklerinin de muhafaza edilmesinden de yöneticiler sorumlu olurlar.

Bütün mali işlemlerin kayıt altına alınması mesleki birim ve muhasebe bilgisi gerektirmektedir. Bütün Site yönetimlerinde birer muhasebeci olamayacağı için bu konuda uzman desteği almanız yararınıza olacaktır.

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Hizmeti | Kocaeli Site Yönetimi

Yaşam alanının daha ferah ve iç açıcı olmasını bütün Site sakinleri ister. Ağaç, bitki dikilmesi, çevre düzeni ve temizliği, havuzla ilgili işlerin takibi ve düzeni bütün Site sakinlerinin ortak beklentisidir. Bunların düzenlenmesinin yanı sıra bakımları, temizlikleri, sulanmaları ayrı bir hizmet başlığı olarak irdelenmelidir.

Bütün bu işlemler için bolca zaman, sabır ve beceri gerekmektedir. Site sakinleri zaman ve maliyet kaybı yaşamadan uzman ekibimize bu hizmeti devredebilirler. Böylelikle, kendileri rutin hayatlarını sürdürürken yaşam alanları istedikleri güzellikte ve konforda olur.

Profesyonel Temizlik Hizmeti

Site gibi toplu yaşam alanlarında en çok “Yerlere çöp atmayalım”, “Çevremizi temiz tutalım” duyurularını görürüz. Bütün Site sakinleri sitelerinin temiz ve göze hoş görünmesini ister. Fakat iş uygulamaya gelince bazen sitenin istenilen temizlikte olmadığı görülmektedir.

Şirketimiz tarafından, Site sakinlerinin evlerinin dışındaki temizlikle uğraşmak zorunda kalmamaları için hemen en titiz şekilde profesyonel temizlik hizmeti verilmektedir. Periyodik olarak bina içi, dışı, asansör, havuz, bahçe temizlenmekte, çöpler günlük olarak dairelerden toplanmaktadır. Işıl Işıl bir Site için siz de Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi firmasını tercih ediniz.

Sitelerde Bakım – Onarım Hizmetleri

Toplu yaşam alanlarında en sık görülen sorunlardan biri ortak kullanılan alet, araç, eşyaların bozulmasıdır. Profesyonel olmayan Site yönetimleri, bakım-onarım işlemlerinde yeterli hıza sahip olamayabiliyor. İlgili servisi, tamirciyi bulmak, işlemleri ekonomik yaptırmak, takibini yapmak hiç de kolay bir iş değildir. Ayrıca işin içine maliyet kısmı da giriyor. Yaygın tedarikçi ağıyla Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi Site sakinlerinin rutin hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için profesyonel şekilde bakım-onarım hizmetlerini sunmaktadır.

Güvenlik Hizmeti

Günden günde yaygınlaşan konut alanlarının görünümü çoğunlukla kapalı ve korunaklı inşa edilen ve yaygın biçimiyle güvenlikli Site olarak adlandırılan yapılardır. Kolektif yaşamdan ziyade müstakil yaşam vaat eden bu yapılar mahalleden kaçışın sığınma alanıdır. Bu tercihin en önemli sebebi olan güvenlik ve kapalılık ihtiyacı çoklu giriş çıkışların olduğu sitelerde gelen kişilerin niyetleri bilinmediğinden mal ve can güvenliği tehlikeye girebiliyor. Site sakinlerinin can ve mal güvenliği bu konuda uzman kişiler tarafından sağlanmalıdır. Kapı güvenliği, güvenlik kameraları, Site içine giriş-çıkışların kontrolü, plaka, ziyaretçi kaydının yapılması profesyonel güvenlik hizmetleri olarak anılmakta ve en etkin şekilde Turkuaz Site Yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Anket Duyuru Yayınlama Hizmeti

Site sakinleri arasında iletişimin sağlanması önemli konudur. Zira yaşadığımız çağa bir isim vermek gerekse sanırız bunun adı “İletişim Çağı” olurdu. Derslerin dahi iletişim cihazlarıyla verildiği, herkesin kendi kişisel “sosyal medyası” olduğu ve iletişim cihazlarının neredeyse elden düşürülmediği bu çağda en az iki binadan oluşan sitelerde yaşayan Site sakinleri ile haberleşmek adına etkili iletişim araçları kullanılması da zaruridir. Sitelerde önemli haberlerin ve gelişmelerin anında hızlı bir şekilde duyurulması için anket duyuru yayınlama yöntemi kullanılır. Genellikle Site Yönetimi tarafından bir karar alındığı takdirde bu duyuru yöntemi ile binalardaki haberleşme bölümünde yayınlanır. Site sakinleri bu bilgilendirme panolarını takip ederek etkin bir şekilde bilgi alabilirler. Ayrıca Site sakinleri için hazırlanan anketler ile Site sakinlerinin istek ve önerileri de alınır. Tüm çalışmalar da Site sakinlerinin istek ve arzuları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu nedenle Site içinde iletişim araçlarının kullanımı çok önemlidir.

Site Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

İnşaat ve yapılaşmanın devasa Site ve residencelara yöneldiği günümüzde Site yönetimleri büyük önem taşıyor. Sitede günlerini rutin mesailerinde harcayan kişiler, sitenin yönetimsel işleri için vakit ayıramıyorlar. Hatta bazı siteler yönetim bile oluşturamıyorlar. Site işleyişinin sağlıklı ilerlemesi, Site sakinleri arasında sıkıntı oluşmaması için bu tür Site yönetimlerine tarafımızdan profesyonel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Site sakinleri, Site işleyişini kendi içlerinden birini seçerek halletmek isteyebilirler. Fakat seçilen kişi mali müşavir, muhasebe, piyasada etkili, iletişimi kuvvetli biri olmak gibi özelliklerin tamamını karşılayamayacağı için cezai durumlarla karşılaşma riskleri de yüksektir.

Site Yönetimi konusunda uzman ve deneyimli profesyonel bir ekip, sitenin işleyişini sağlıklı yaparak hem Site sakinlerinin rahat etmelerini hem de herhangi bir cezai müeyyideye uğramamalarını sağlamaktadır. Danışmanlık hizmetimiz aşağıdaki tüm alanları kapsamaktadır:

 • Mali ve muhasebe konularında,
 • Satın alımişlemlerinde fatura, irsaliyelerin işletme defterine kaydında,
 • Site gelir-giderlerinin uygun usulde muhasebeleştirilmesinde,
 • Hukuki konularda,
 • Güvenlik hizmeti sunulmasında,
 • Temizlik, bakım, onarım hizmetlerinde,
 • Yıllık faaliyet raporlarının, genel kurul toplantısında sunulmasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Profesyonel Site Yönetimi Hizmeti Nasıl Alabilirsiniz?

Site yönetimini uzman kişilere bırakıp, siz hayatınızı konforlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Turkuaz Site Yönetimiyle iletişime geçmektir. Kocaeli ve çevresinde ikamet ediyorsanız, sitenizde sorunsuz ve hızlı bir işleyiş istiyorsanız telefonla veya internet üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Firma sürekli kendini yenileyen, çalışanlarını eğitimden geçiren, çağın gerektirdiği argümanları takip eden bir yapıdadır. Kurumsal bir kimlikle hizmet verdikleri için, sitenizde herhangi bir sorunla, aksaklıkla karşılaşmazsınız.

Site içerisinde kullanılan ortak alanlar, temizlik işlemleri, bakım işlemleri, tamir ve tadilat işlemleri, atıkların atılması, düzenin sağlanması, çevrenin iyileştirilmesi gibi birçok önemli ve zaruri olan ihtiyaçlar için ortaya masraflar çıkmaktadır. Tüm masrafların detayı, gelir ve giderlerin tablosu, aidatların takibi, borç durumları ve buna benzeyen tüm durumlar ile ilgili bilgi profesyonel bir Site Yönetimi talep edilebilir. Böylesi durumlarda Kocaeli ve ilçelerinde deneyimli ekibimizle sizlere sorunsuz ve güvenilir Site Yönetimi hizmeti vermek için her zaman yanınızdayız. Turkuaz Kocaeli Site Yönetimi İletişim Bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: