Kartepe Profesyonel Site Yönetimi | Kocaeli’ne bağlı Kartepe ilçesinin 2008 Yılında ölçülen nüfusu 87,896 iken 2020 itibariyle bu rakam neredeyse yarı yarıya artarak 130 binlere yaklaşmıştır. Artan nüfusun doğal bir yansıması olarak şehirleşme ve yapı trafiği de artmış ve Site tarzı yerleşkeler geçmişe nazaran artmıştır. Hal böyle olunca son zamanların trend arama kelimelerinden biri Kartepe profesyonel Site Yönetimi konusudur. Biz de bu yazımızda Kartepe profesyonel Site Yönetimi alternatifleri nelerdir, Kartepe profesyonel Site yönetiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir gibi sorulara cevap arayacağız…

Kartepe Profesyonel Site Yönetimi

Huzur içinde yaşamak isteyen siteler profesyonel yönetim şirketlerine muhtaçtırlar. Hizmet kapsamında şu işlemler yapılmaktadır:

 • Sitenin tüm hukuki işlerinin yürütülmesi.
 • Site sakinlerini genel bilgilendirme ve de Site tanıtım kitabının dağıtılması,
 • Site Yönetim planlarının değerlendirilmesi ve de uygulanması,
 • Yıllık Olağan ve ya Olağanüstü şeklindeki toplantıların düzenlenmesi,
 • Memnuniyet araştırması ve de memnuniyet değerlendirmesi,
 • Güvenliğini sağlamak konusunda gereken tedbir ve faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Resmi evrakların kabul edilmesi ve yazışmaların yapılıp dosyalanması,
 • Yıllık faaliyet raporlarının yıl sonunda yapılan genel kurula sunulması şeklinde yer almaktadır.

Site Yönetimlerinde Hukuki Yönetim Hizmeti

Kartepe profesyonel yönetim hizmeti olarak hukuki alanda yapılan işlemler;

 • Yönetim planlarının ilgili yasalara uygun olarak yapılması,
 • İşletme projelerinin 2004 sayılı icra ve de iflas kanununun 68.maddesinin birinci fıkrasında belirtmekte olan belgelerden sayımının sağlanması,
 • Genel kurul toplantısı ve de kararlarının usulüne uygun olmaları,
 • Borç veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen bazı kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalı ile ihtar ve de ihbarname çekilmesi, gerektiğinde icra takibinin yapılması, davaların açılması, firmalar ile beraber yapılacak olan sözleşmelerden doğabilecek olan her türlü ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması…

Site Yönetimlerinde Bütçe Yönetimi Hizmeti

Sitenin genel mali yıl bütçesi günümüzde kat malikleri kurulunda görüşülüp kabul edilerek yürürlüğüe girmektedir. Bütçeye girdi olara kesinleşmiş olan işletme projesi çerçevesinde de toplanacak olan avans veya aidatlar ile beraber diğer gelirler de eklenirler… Yapılacak mutat masrafların dışında kurulca karar verilen yatırımlar ise masraf hanesine yazılarak mali tablo netleşmiş olur.

Kartepe profesyonel Site Yönetimi olarak bütçe yönetim hizmetleri aşağıdaki gibidir;

 • Resmi yıllık Site bütçe ve muhasebe defterlerinin ve alınan kararların noter tasdiklerinin yaptırılması,
 • İşletme projesinde girdi olarak belirtilen avans ve aidatların takip ve de tahsilâtı,
 • 3.şahıslar ile ilgili ödemelerin yapılması ve belgelenmesi, bu belgelerin arşivlenmesi ve gerektiğinde şeffaf bir şekilde beyan edilmesi,
 • Site personelinin bütün yasal işlemleri ile ilgili ücretlerinin ödenmesi,
 • Site gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi,
 • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda, iletişim kanallarında Site maliklerine duyurulması,
 • Kat malikleri ve de denetim kuruluna ortalama 3 aylık faaliyet raporlarının sunulması,
 • Yıllık faaliyet raporlarının yılsonunda olan genel kurula sunulması durumu ve de
 • Resmi olan defterlerin yılsonu geldiğinde de notere kapattırılması şeklinde yer almaktadır.

Güvenlik Yönetimi Hizmeti | Kartepe Profesyonel Site Yönetimi

Apartman veya sitelerde güvenlik 5188 sayılı yasa çerçevesinde sağlanmaktadır. İçişleri Bakalnlığı’ nıngenelgesinde yer alan madde hükmünce Site ve de apartmanların özel güvenlik izni alması gerektiği belirtilmiştir. Site genel kurulunun, kararı ile valiliğe müracaat edilip özel güvenlik izni alınır. Bu konuda çalışan özel güvenlik firmaları taşeron olarak görevlendirilerek hizmette devamlılık sağlanır.

Güvenlik hizmeti kapsamındaki profesyonel yönetim hizmeti aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Bunlar ;

 • Risk analizi ( ilgili sitenin profilinin çıkartılması işlemleri ),
 • Giriş çıkış kontrolü işlemleri ( ziyaretçileri karşılama ),
 • Apartmanlarda devriye işlemleri
 • Sitenin nokta güvenliği işlemleri,
 • Sitenin ve apartmanın kameralı güvenlik işlemleri
 • Günlük, haftalık ve de aylık denetim ile raporlama işlemlerinin yapılması şeklinde yer almaktadır.

Bahsedilen hizmetleri Kocaeli Kartepe ilçesinde profesyonel anlamda yapan yegane şirket Turkuaz Profesyonel Site Yönetimi firmasıdır. Yılların verdiği tecrübe ve alanında uzmanlaşmış vizyoner kadrosuyla hizmetinizdeyiz. Sitenizi büyük bir güven ile Turkuaz Kartepe Profesyonel Site Yönetimi şirketine devredebilirsiniz…