İzmit Site Yönetimi Turkuaz

İzmit Site Yönetimi | Köy ve bucaklarıyla birlikte toplam 400 bin civarında bir nüfus yoğunluğuna sahip olan İzmit; Kocaeli’nin merkez ilçesi kabul edilmektedir. İzmit, Körfez’in doğu ucuna yakın olan bir kıyı kentidir. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki en önemli geçiş güzergahının üzerinde kurulmuş, tarihi bir kenttir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi kenti olarak tanınmasının yanı sıra, sanat, kültür, tabiat  ve eğitim kenti olma yolunda da ciddi atılımlar içinde olan bir kent merkezidir.

İstanbul’dan sonra en büyük sanayi kenti olan Kocaeli’nin Gebze ile birlikte en fazla sanayi tesisi bulunduran ilçesi olan İzmit’te nüfusun da bu ölçüde artmasıyla birlikte yerleşim mantığı da zamanla değişmekte, müstakil evlerden ziyade yapılaşma apartman ve Site şeklinde gelişmeye başlamıştır. Sitelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kent halkının en çok aradığı bilgilerden biri İzmit Site Yönetimi olması nedeniyle bu yazımızda Site nedir, nasıl yönetilmelidir, profesyonel Site yönetim şirketlerinin görevleri ve Site halkına katkıları neler olmaktadır, İzmit’te bulunan Site yönetim şirketleri hangileridir gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

İzmit Site Yönetimi | Turkuaz

Birçok apartmanın ortak bir alanda, kurallar ve belirli bir düzen içerisinde bulunduğu yaşam alanlarına  Site denir. Site kavramı ilk olarak eski Roma’da birçok küçük şehir devletinde kullanılmıştır. Bu küçük şehir devletlerinin ortak özellikleri seçimler ile yönetimin sağlanmasıdır. Bugün daha çok apartmanlar topluluğu için kullanılan Site tabirinin kökeni de belki de bu kavramdan gelmektedir. Eski dönemlerde olduğu gibi bugün de sitelerde yönetim şekli seçimlerle belirlenmektedir.

Sitelerin nüfusları değişkenlik arzetmekle birlikte genelde 100 kişi ile 5000 kişi arasında değiştikleri söylenebilir. Bu en üst sınırdan daha fazla kişi bulunduran sitelerde mevcuttur elbette. Nerdeyse bir kasaba veya köyün nüfusuna denk olan bu toplu yerleşim merkezlerinde idareyi sağlayan bir yönetimin olması da şarttır.

İzmit Site Yönetimi Nedir?

Modern toplumların mükemmel bir şekilde bir arada yaşamasını sağlamak için yönetim ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Özellikle nüfuslarının oldukça yüksek olduğu bilinen sitelerin yönetim ihtiyacı aşikardır.

Yönetimi olmayan bir sitede bakım onarım faaliyeleri aksar, kargaşaya zemin hazırlanmış olur, muhasebe ve hukuk anlamındaki yükümlülükler hakkıyla yerine getirilemez. Üç insanın bulunduğu bir yerde bile içlerinden birinin liderlik görevi üstlenmesinin gerektiği günümüz sosyal koşullarında yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir köy veya kasaba kadar insanın yaşadığı sitelerde güçlü bir otoritenin olmaması düşünülemez.

İzmit Site Yönetiminin Görevleri Nedir?

Site yönetimlerinin başlıca görevleri arasında sitede yaşayan insanların huzur ve refahını sağlamak, sitenin bakım onarım işlerini takip etmek, hukuki anlamda birikim sahibi olarak bu alandaki tüm ihtiyaçları karşılamak, güvenlik yönüyle sitenin yaşanabilir bir yer olmasına gayret etmek, nefes alan ve aldıran bir Site için park, bahçe ve diğer sosyal alanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek vardır. Aslında Site yönetiminin görevleriyle ilgili genel çerçeve kanunlarla da çizilmiştir.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Maddeye göre yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir. Yine Kat Mülkiyeti Kanununa göre, Site Yönetimi için atanan yönetici ya da yönetim kurulu vekil konumunda olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde Borçlar Kanunu’nun 388. maddesi hükmü uygulanır.

İlgili madde esasınca yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kanunun bu hükmü nedeniyle, yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişki Borçlar Kanunu’ndaki vekalet akdi hükümlerini kapsamaktadır.

Kanunlarla çizilmiş son derece önemli bir konumu olan yöneticiler Site içindeki bir çok iş ve işleyişten de sorumludur ve bu sorumluluk yönetim planında belirlenmiştir. Siteden siteye küçük farklılıklar gösterse de genel anlamda Site yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Site Yöneticisi, yönetim planında yazılı zamanlarda (eğer zaman belirtilmemişse her takvim yılının birinci ayı içinde) kat malikleri kuruluna, Site dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici, Kat Malikleri Kurulunun kararlarına ve talimatlarına aykırı davranamaz. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

 • Karar defterinin tutulması, muhafaza edilmesi, tasdik ettirilmesi;
 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Korunma ve güvenlik anlamında gereken tedbirlerin alınması,
 • Sitenin  bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
 • Sigorta işlemlerinin takip edilmesi,
 • Onarım, temizlik, bakım işleri, asansör ve kalorifer sistemi, varsa sıcak ve soğuk hava işletmesi gibi kısımların takibinin yapılması,
 • Ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi, tebligatların alınması;
 • Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat sitenin yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun gerektiğinde toplantıya çağırılması.
 • Sitede asansör varsa güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması, teknik bakım, revizyon ve tedbirlerin sağlaması;
 • Karar defterinin tutulması, muhafaza edilmesi, tasdik ettirilmesi;
 • Olası anlaşmazlıklarda Site sakinleri nezdinde arabuluculuk görevini görerek hukuki süreçleri azaltmaya yardımcı olması,
 • İşletme projesinin (bütçe) ayrıntılı bir şekilde yapılması, kat maliklerine tebliği;
 • Sitede yaşayanların huzur ve mutluğunu sağlama konusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının (park ve bahçelerin tanzim ve yenilenmesi, gereken tadilatların yapılması, sitenin marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların yapılması vs) eksiksiz olarak yerine getirilmesi,

Genel anlamda Site yöneticisinin kanuni görevleri bu şekilde özetlenebilir. İzmit Site Yönetimi konusunda detaylı bilgilere geçilmeden önce bilinmesi gereken bir husus ise yöneticiler başta yönetim planındaki görevlerine ve kanuni görevlerine dikkat etmeli, ihmal ve kusurlarının sorumluluk açısından önem arz edeceğini unutmamalıdırlar. Görüldüğü üzere bir siteyi yönetmek dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir iş olmayıp aksine bu alanda ihtisaslaşmayı gerektiren bir meslektir adeta.

Site Yönetimi Nasıl Oluşur?

Site Yönetimi ile ilgili geleneksel ve doğrusu günümüzde çağ dışı kalmış yöntem sitede ikamet eden birinin kurul tarafından seçilerek yönetici olarak atanmasıdır. Ama günümüz şartlarında yukarıda da anlatılan onlarca ağır sorumluluğu taşıyabilecek ve bununla birlikte bu denli farklı ilgi alanlarının hepsine yeteneği olan bir yöneticinin olmasını beklemek Site refahı açısından kaybedilmiş bir zaman diliminden öte bir şey değildir. Dolayısıyla Site sakinlerinin web sitemiz gibi kaynaklardan İzmit Site Yönetimi gibi anahtar kelimelerle gerekli araştırmayı yaparak profesyonel Site Yönetimi şirketlerinden birine bu işi devretmeye karar vermesi gerekmektedir. Seçilen firmanın son derece disiplinli ve özverili olmasında fayda vardır. Özellikle son zamanlarda artan merdiven altı Site yönetim kuruluşları nedeni ile birçok Site de sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların önüne geçmek için 8 yıllık tecrübesi, tecrübeli kadrosu, güçlü referansları ve yerinden yönetim anlayışıyla öne çıkan Turkuaz İzmit Site Yönetimi şirketini seçmeleri en doğru karar olacaktır.

Tecrübeli ve alanında uzman bireylerce kurulan Turkuaz Site Yönetimi sayesinde siteler huzurlu bir ortama kavuşmaktadır. Müşterilerinden ve yaptırdığı anketlerden alınan geri dönütler ile firmamızın hizmet kalitesinin gün geçtikçe arttığını görmek bizi son derece mutlu etmektedir. Apartman veya Site  bütçesini sarsmayan ekonomik aylık aidatlar ile birçok kesim mutlu olabilmektedir. Firmamızın genel çalışma prensibi ve en büyük misyonu insanların mutlu ve huzurlu bir Site yaşamlarının sağlanmasıdır.

Profesyonel Site Yönetim Sistemi Nedir?

Yukarıda anlatılan görev ve sorumluluklar doğrultusunda sitelerin tüm yönetsel ve idari sorumluluğunu Site sakinlerinin omuzlarından alarak kendi şirket yapısı içerisinde bulundurduğu profesyonel kadro ile siteleri yöneten ve karşılığında aylık aidattan belli bir miktarını alan şirketlere profesyonel Site yönetim şirketleri denir.

Profesyonel Site Yönetimini Hangi Firmalar Yapar?

Türkiye’de ve özellikle de Marmara Bölgesi’nde pek çok firma profesyonel Site yönetim işlerini yapmaktadır. Fakat bu firmaların birçoğunun güvenilirlik ve kurumsallık problemleri vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Site yönetim firmalarının pek çoğu merdiven altı kuruluşlardır. Bir Site yönetim firması tercih ederken temel kıstasınız firmanın faaliyet yılı, referansları, kurumsal yapısı ve yapacağınız görüşmelerde sizde uyandırdığı güven duygusu olmalıdır.

İzmit Site Yönetiminde Sorunlar Nasıl Çözülür?

Öncelikle siteler pek çok insanın aynı ortamda yaşadığı yerleşkelerdir. Bu nedenle de pek çok sıkıntının görülmeside muhtemeldir. Bu sorunlar çözülürken Site yönetim firmamızca sorunun olduğunu veya olmadığını düşünen her bireyin düşüncesi alınır. Zira bir Site bireyinin problem olarak sunduğu herhangi bir vaka diğer Site sakinleri tarafından problem olarak görülmeyebilir. Sorunun tespitinde en önemli unsur sağlıklı bir iletişim ve problemin tüm taraflarının demokratik bir şekilde kendini ifade etmesiyle durum analizinin yapılmasıdır. Sorunun objektif olarak tespiti aslında çözüm sürecinin de başlaması anlamına gelmektedir. Turkuaz İzmit Site Yönetimi olarak biz genel kurullarda bize iletilen tüm problemlere bu çözüm sürecine uygun olarak yaklaşmakta ve çözülmesi mümkün olan, kanuni anlamda bir sakıncası olmayan ve Site bütçesinin de elverdiği şartlarda mutlaka çözüm üretebilmekteyiz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi İzmit son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir yerleşke olmakla birlikte buna paralel olarak İzmit’de bulunan bina ve sitelerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanların doğru bir şekilde yönetilmesi, bakımlarının yapılması için de uygun nitelikte firmalar ile anlaşma sağlamak son derece önemlidir. Bu konuda insanları aydınlatmayı temel ilke edinen web sitemiz size en doğru ve sorunsuz hizmeti verebilecek olan kurumsal, vizyoner ve profesyonel şirketi bulmanız için yardımcı olmaya çalışmaktadır. Yazımızın buraya kadar olan kısmında Site Yönetimi nasıl olmalıdır, Site yönetiminin görevleri nelerdir, profesyonel Site yönetim şirketleri ile çalışmanın faydalı nelerdir gibi sorularınızın cevabını bulmaya çalıştık.

Ama yazımızı buraya kadar okuduysanız aklınızdaki asıl soru İzmit Site Yönetimi konusunda en tecrübeli ve kurumsal şirketin hangisi olduğudur. Bu sorunuza yazımızın önceki bölümlerinde de cevap bulmaya çalıştığımız gibi eğer aradığınız firmada temel kısasınız tecrübe ise 8 yıllık deneyimi ve güçlü referansları ile Turkuaz İzmit Site Yönetimi şirketi sizin için en doğru seçim olacaktır. Eğer sizin için asıl önemli kriter iletişime önem veren, titiz, kurumsal kimliği oturmuş, arzu ettiğinizde size müşteri memnuniyeti sağlamayı başarmış referanslar sunabilcek, görüşmelerinizde çizdiği portföy ile güveninizi kazanmayı başarabilen güçlü bir firma ise sizleri de mutlu müşterilerimiz arasında görmeyi arzu eder, huzur dolu bir Site hayatı dileriz…